نیکی صرفا می توان به سرعت تایپ شما اعتماد کرد، بلکه همینطور می توانید تمرکزتان را به جایی که باید، متمرکز کنید. همینطور گویش هایی که می توانید امتحان کنید، گویش فارسی، عربی و انگلیسی می باشد. وقتی که انگلیسی تایپ می کنید باید اهمیت دست راست space بزنید. برای تایپ سرعت بالا می بایست دستهاتون رو مهم اعتنا به همین راهبرد روی صفحهکلید قرار بدید: بایستی دو انگشت شصتتون رو روی دکمهی اسپیس(space) صفحهکلید قرار بدید و سه انگشت دیگهی دست راستتون رو کنار دکمه ‘ت‘ و به ترتیب روی حروف ‘ن،م،ک‘ بذارید و همینطور به جهت دست چپ نیز باید سه انگشت باقیمونده رو روی حروف ‘ی،س،ش‘ قرار بدید. همین مسئله احتیاج به دانش، مهارت و تمرین داراست که همه در کنار هم به تایپ سریع آموزش گام به قدم تایپ می انجامد. آموزش تایپ روستا انگشتی علاوه بر اصول تایپ سریع، شیوه صحیح نشستن و قرارگیری اصولی دستها بر روی کاغذ دکمه را نیز به شما یاد میدهد. در صورتی که آموزشگر، کارگر یا دانشجو و یا دانش آموز هستید، تایپ ده انگشتی سبب کاهش اسراف زمانه و بهره وری بیشتر شده و تایپ نمودن را برای شما لذت بخش می کند. تایپ نمودن دارای دو یا این که سه انگشت همان چیزیست که منجر می شود تایپ نمودن ایراد باشد و مردمان علاقه در تایپ نمودن را از دست بدهند. فکر نمودن به این که چه می خواهید بنویسید و مدت هنگامی که شروع و نقطه نهایی تایپ هنگام نیاز به نگاه کردن به ورقه دکمه می موفقیت ممکن میباشد سبب شود نزدیک به یک ساعت دوران به خرج دهید تا این عمل را به انتها برسانید. نیکی فقط این مزیت شما را در درمقابل رئیس ها و مدیران دیدنی جلوه می دهد، بلکه سبب می شود امورتان را به سرعت و در زمانه ذیل به انتها برسانید. این که روش درست نشستن و عادات درست را یاد گرفتید، دست و بازو ها و کتف های شما استراحت خواهند کرد و مرحله انرژی شما در ارتفاع روز اثبات و استوار خواهد بود. شانه های دردناک، گردن خشک شده و مچ های زخمی بعضا از عارضه ها نشستن غلط و عادات خطا مربوط به کامپیوتر است. تایپ ده انگشتی فقط روشی به جهت ارتقاء سرعت تایپ و کاهش خطاها نیست، بلکه در آیتم فراگیری عادات تندرست در ارتباط دارای رایانه است تا احتمال صدمه را کمتر دهد و راحتی بیشتری را مهیا کند.

ایندکسر