این مدرک گزینه تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و مدنی و به تیتر یک Skill Certificate می تواند. به این مهارت ها در داخل اروپا ECDL و در بیرون اروپا ICDL گفته می شود.این دوره در اکنون حاضر در کشور‌ایران یک عدد از زمان های پر مخاطب و الزامی می باشد، زیرا مفاهیم شالوده کامپیوتر از جمله فعالیت توشه نرم افزار های آفیس، اینترنت و ویندوز و مورد ها دیگر را در بر می گیرد. در ادامه توضیحات مربوط به همین زمان خواهید دید که کدام یک از نرم افزارهای همین گروه در زمان تدریس ICDL درس دادن خواهند شد. استعمال از پاورپوینت به شما همین قابلیت را می‌دهد که در جلسهها، سمینارها، کلاس درس و… همین افراد کلیدی کمپانی در این دوره آموزشی توانایی به کار گیری موثر از کامپیوتر و به کارگیری از نرم افزارهای اداری کمپانی مایکروسافت (Microsoft Office) آموزش icdl خصوصی را خواهند آموخت. در همین دوره آموزشی ، ساخت سرصفحه ، پاصفحه ، پاورقی ، فهرست مطالب ، سربرگ Mailing و … همین پکیج کاملا رقابتی بوده و مزایای بیشماری نسبت به عصر های رایگان و همچنین عصر های مبلغی که رقبا ارائه می دهند دارد. واجب به ذکر هست افردای که در عصر تدریس ICDL جامع شرکت می کنند دو سند اخذ می کنند. در پایان عصر سند دارای و قابل ترجمه ICDL به فراگیران اعطا می گردد. همینطور فراگیران ساختمان فيزيكي كامپيوتر شخصي را میشناسند و مفاهيم پايه فناوري دیتاها ازجمله : ذخيره كردن دادهها، حافظه ، كاربردهاي نرمافزاري مبتني بر كامپيوتر در جامعه، كاربرد شبكههاي اطلاعاتي در پردازش و توزيع دیتاها را می آموزند. فناوری داده ها شامل همهی ابزارها و روشهایی میباشد که داده ها را دریافت، ذخیره، پردازش و مبادله می‌کنند و مورد استعمال قرار میدهند. نمودارهای بی آلایش بکشید و برای تجزیه و تحلیل ازشان استعمال کنید . همین نرمافزار قابلیتهایی را در اختیار شما میگذارد که کلیدی به کار گیری از آن ها بتوانید اطلاعات و دادهها را بهصورت تیتروار مهیا کنید و در جلسه، سمینار و… حساس این مهارت به قدری مهم میباشد که بیشتر ادارهها و سازمانهای مدنی برنامههای خود را بر مبنا آن طراحی میکنند و قطعا در رزومه خود باید قید کنید که همین مهارت را دارید.

ایندکسر