کربنات کلسیم و سولفات کلسیم از جمله مواردی هستند که موجب تولید رسوب در ممبران دستگاه تصفیه آب می گردند و به مرور منجر پیدایش ایراد و کاهش میزان مرغوب بودن آب خروجی از دستگاه می گردند. سولفات استرونیوم (SrSO₄)، سولفات باریوم (BaSO₄)، کربنات کلسیم (CaCO₃) و سولفات کلسیم (CaSO₄) و همینطور رسوبات سیلیکا (SiO₂) از جمله ترکیباتی هستند که باعث به تولید رسوب در ممبران های اسمز معکوس می گردند. میزان تزریق آنتی اسکالانت در سیستم آب شیرین کن به کارداران متعددی متعلق میباشد و می بایست بر اساس مقدار نیروی محرکه در تولید رسوب که خویش متعلق به عواملی نظیر غلظت هر یون موجود در آب ورودی به دستگاه، pH، دما و اقتدار یونی است، معلوم شود. همانطور که میدانید در دستگاه تصفیه آب ، آب پس از عبور از غشای ممبران ، املاح خویش را از دست داده و آب تصفیه شده از دستگاه بیرون می شود. فروش آنتی اسکالانت در مرحله ی قبل از دستگاه تصفیه آب صنعتی نقش دوچندان خوبی را برخوردار است. همین ماده شیمیایی می بایست به شکل دائمی و مداوم به دستگاه اسمز معکوس تزریق شده و اما غالبا به شکل خودکار ، مهم توقف دستگاه تصفیه آب ، تزریق همین ماده نیز از عمل می افتد . آنتی اسکالانت اصلی مولکولها و املاح ایجادکننده رسوب که در آب موجود است تشکیل کمپلکس فعال دیتا و از تشکیل شدن رسوبات بر تراز ممبران پرهیز میکند. آنتی اسکالانت فلوکن ۲۶۰ یک ترکیب پلیمری کربوکسیلاتی میباشد که کارایی بالایی به منظور در دست گرفتن و پراکندگی ذرات رسوب معدنی در سطح غشا دارد. آنتی اسکالانت فلوکن 260 یک مخلوط پلیمری کربوکسیلاتی است که عملکرد بالایی به خواسته کنترل و پراکندگی ذرات رسوب معدنی در سطح غشا دارد. میزان تزریق اشکال مواد ضد رسوب یا آنتی اسکالانت آب بستگی به پارامترهایی همچون چک آب، مقدار دبی، دما، pH، میزان ریکاوری سیستم، منبع آب، دسته ممبرین و نحوه پیرایش ممبرین دارد. پس از انجام همین فعالیت بایستی صد رد صد TDS و یا این که ذرات جامد معلق و محلول در آب را اندازه بگیرید و PH آب را هم در نظر داشته آنتی اسکالانت در مشهد باشید. 8.3 و خنثی نمودن آن برای رسیدن به pH کاهش از 8.3 را قلیائیت بی آلایش یا فنل فتالئین می گویند. دوز و مقدار تزریق آنتی اسکالانت نیز با توجه به مدل و گنجایش دستگاه متغیر می باشد و می بایست دقت داشته باشید که تزریق مقدار کاهش و یا این که عمده همین ماده به ممبران دستگاه آب شیرین کن می تواند سبب زخم ، گرفتگی و انسداد ممبرانها شود . علیرغم تفکر عمومی مبنی بر از میان رفتن رسوبات توسط همین ماده می بایست گفت که وظیفه اهمیت آن ، کمتر سرعت تشکیل رسوب بوده و از کریستالی شدن و تشکیل رسوبات ممانعت نموده و حاصل این فرایند توسط آب رد شده از ممبران ها شسته و بیرون می گردد . درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه با کجا و طریق به کارگیری از خرید آنتی اسکالانت دارید، می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر