به گزارش ایرنا، به کار گیری از ماسک به جهت فرد ِناقل بیماری، اهمیت بیشتری دارد البته از آنجایی افراد ناقل کرونا ممکن میباشد بدون آرم باشند، به کارگیری از ماسک برای کلیه حتمی است. رضایی در آیتم به کار گیری از گونه های ماسک ها، تصریح کرد: درحال حاضر ۴ دسته ماسک پزشکی وجود دارد. در شیوه تولید و به کار گیری ازماسك ها، اکثر زمان ها فرموديد كه بايد در نهايت مهم آب گرم ماسك را بشوييد ولي در مطالب بعدي فرموديد كه براي شستن ماسك ها بايد از آب سرد به کار گیری كنيم. ماسک سه لایه یا این که ماسک جراحی: این ماسک ها به جهت محافظت در برعلیه ویروس ها، ذرات آلوده و عفونی و همینطور ترشحات تنفسی طراحی شده است. ماسک سه بعدی سه لایه اهمیت طراحی منحصربه فردش به خوبی بر بر روی صورت قرار میگیرد و مانع تولید بخار بر بر روی شیشهی عینک میشود. در هنگام خرید ماسک های تنفسی به تاریخ انقضای آن بر روی بسته بندی ماسک اساسی میزان مرغوب بودن سه لایه جراحی سفید ایمن سالم کاسپین آن اعتنا کنید. در زمان به کارگیری از ماسک اعتنا نمایید که نصیب خارجی آن را که معمولا حیاتی رنگ های مختلفی می باشد بر بر روی شکل خویش قرار ندهید. میکروب های گوناگون برای مدت زمانه های گوناگون می توانند بر بر روی ماسک استفاده شده زنده بمانند. کارشناسان احساس می نمایند که ویروس ها می توانند میان تعدادی ساعت تا تعدادی روز زنده بمانند. در موردها ایده آل هنگام مراقبت از بیماران کثیف به ویروس استعمال از ماسک پارچه ای به هیچ وجه سفارش نمی شود چون آن ها نگهداری کافی را ارائه نمی دهند ولی هنوز هم به جهت به کار گیری روزمره به جهت پوشش دهان و بینی مطلوب هستند. زمان برداشتن ماسک، لبه تسمه های اتصال یافته به ماسک N95 را نگه دارید. پس در ادامه حساس معرفی بعضا از بهترین ماسک و اسکراب های صورت مناسب خانمها و آقایان اهمیت ما ملازم باشید. همین ماسک ها دارای پوشاندن کامل بینی، لب ها و قسمت چانه، از ورود ذرات معلق، ترشحات آلوده و عفونی خودداری می کنند. این نوع ماسک مطلوب پزشکان و پرستاران است و از ورود ذرات معلق عفونی، ویروسی و باکتریایی به داخل ریه خودداری به فعالیت می آورد.

ایندکسر