بازدید اسلامی از ایران نمایشگاه هم افزایی حکمرانیبه گزارش خبرگزاری نفت و گاز، رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه سینرژی مدیریت ایران که در ماسالی تهران برگزار شد، بازدید کرد.

ایندکسر

حتما بخوانید:
باربری شهریار اندیشه