بله طبیعتا بازیهای مانند PES Mobile یا این که Fifa به جهت تجربه یک بازی فوتبال فوقالعاده گزینههای خوب هستند، البته تصمیم گرفتیم تا یک بازی فوتبالی خیلی خیلی سرگرمکننده و البته بهدور از واقعیت را در فهرست زومجی قرار دهید.دنیای بازی Rumble Stars Football در همهی بخشهایش سرگرمکننده است. به طور کلی هدف حیاتی شما در این بازی به دست آوردن آوازه هست که در جریان جنگها و رقابتهای سخت، این آوازه بخش اعظم و اکثر خواهد شد. در فهرست بهترین بازی های اندروید زومجی بازیهای مسابقهای متنوعی از گزاره ماریو کارت تور و آسفالت ۹ را قرار دادهایم بااینحال عبور از ساخته استودیوی ترن ۱۰ کاری بس خلل بود.فورتزا استریت یک بازی رایگان، سرگرمکننده و اصلی کلی شخصیسازی می باشد که در شهر میامی جریان دارد؛ جایی که پنج میلیاردر درکنار یکدیگر مسابقات شبانه را بهراه انداختهاند. بااینحال بازار پربازدهی گوشی از دید ژاپنیها بدور نماند و همین شرکت درنهایت بعد از آن از عرضهی دو بازی برای گوشی به سراغ بازی مسابقهای ماریو کارت تور رفت.در بازی ماریو کارت تور میتوانید به دهها خودروی کارتینگ اهمیت امکان شخصیسازی برای رقابت در نقشههای آشنای گروه دست پیدا کنید. طبیعتاً نمیتوان صرفا در یک سری پاراگراف روند با بازیهایی مثل Total War: Warhammer را تعریف کرد، اما چنانچه میخواهید بخش اعظم درباره همین سبک بازیها بدانید می توان بدین شکل گفت که در همین سبک، بازی به شما اذن میدهد تا از در بین فهرست گستردهای از نژادهای فانتزی یکی از را به دلخواه تعیین کنید و در مسیر تسخیر، متحد کردن بقیه گروههای و فتح جهان حرکت کنید. میتوانید فقط به پنالتی زدن اکتفا فرمائید یا این که یک بازی تمام در درمقابل دوست خویش انجام دهید، حتی میتوانید حیاتی بازیکنانی از سرتاسر عالم مسابقه دهید و پس از هر موفقیت از امتیازات به دست آمده خویش بازی ظرف شستن به کارگیری نمایید. طبیعتاً کل تصمیمات و انتخابهای شما در طول بازی در بدست آوردن آوازه اثر خواهند داشت، پس کارایی نمایید در کل جنگها چیره از میدان بیرون شوید. اهمیت این حال، حساس آغاز هرضه بازی Total War: Warhammer 1 توسعه و گسترش دهندگان این بازی در استودیوی Creative Assembly بازی را وارد دنیایی فانتزی کردند و از بخشهای گوناگون تیتر Warhammer به جهت آن بهره بردند. قبلی از اینکه در سبک MMO تمرکز کلیدی روی تجربه بازی به شکل PvE در قالب مبارزات موج محور قرار دارد، در همین بازی تأکید بیشتری بر روی جنبه PvP یعنی پلیر در درمقابل پلیر شده است.در ادامه میتوانید تریلر معرفی بازی New World را بازدید کنید. بعضا گزینههای دیپلماتیک هم وجود دارند که در پیشین تا حدی کافی نبودند، البته انتظار می‌رود در ورژن نو خوبتر شده باشند. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد بازی فکری به انگلیسی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر