همچنین همین بالابرها در زمان طراحی در اطراف آن گاردریل تعبیه شده تا سبب ساز بالا رفتن امنیت ماشین شود و علاوه بر آن، این بالابرها قابلیت نگهداری خودروهایی کلیدی تمام وزن و دسته را دارند. در این سیستم نیروهایی که در میان اجزاء متفاوت دستگاه بر شالوده این اصل عمل می کنند. جک بالابر اتومبیل تعمیرگاهی از سیستم هیدرولیکی به کارگیری می کند. جک بالابر تعمیرگاهی به انواع بالابر خودرویی از قبیل جک دو ستون و چهار ستون و جک قیچی برقی و هیدرولیکی می گویند. بالابر خودرو به دو رخ جک مستقیم (direct) و یا این که جک غیر مستقیم (Indirect) اجرا می گردند که برای ماشین بر مهم سیستم جک مستقیم بایستی یک چاه حفر شود که عمق آن برابر ارتفاع حرکت جک می باشد. این مدل بالابر در تعمیرگاه ها و کارواش ها آیتم استعمال قرار می گیرند و همین قابلیت را به شما می دهند تا در طول و دوران آیتم نیاز به تعمیر و یا این که تمیز کردن خودرو بپردازید.. جور توکار نیاز به چاهک در تعمیرگاه است. در میان گونه های جکهای بالابر خودرو به جهت تعمیرگاه جک دو ستون برفی هیدرولیکی از نظر کارایی و ارزش مطلوب ترین و فروش بالایی جک بالابر خودرو قیمت دارد. جک قیچی دارای دو نوع تو کار و رو عمل می باشد. ولی امروزه با ترقی تکنولوژی و روی فعالیت داخل شدن بالابر پارکینگی، ساختمان سازها ترجیح می دهند به جای صرف فضای ساختمان خویش جهت پارکینگ از بالابر اتومبیل به کارگیری کنند. ساختار این دستگاه به وسیله ی نیروی محرکه ی هیدرولیک عمل می کند و از ایمنی بالایی برخوردار است. این پارکینگ ها مهم استقامت بالایی بوده و قابلیت و امکان بالا بردن خودرو های کلیدی وزن بالا را دارند. به این ترتیب این بالابرها اساسی امنیت بالایی می جک بالابر اتومبیل تعمیرگاهی باشد. و کلیدی میزان مرغوب بودن بالا در ایجاد و سیستم در اختیار گرفتن خوب و دقتی عالی است. برای ساخت فشار عمده در دستگاه سطح وسیع تری اضطراری هست یعنی چنانچه سمت راست پنج برابر سمت چپ میباشد و درصورتیکه نیرویی به سمت چپ وارد نمایید در سمت راست پنج برابر نیرو ساخت می شود.در واقع در سیستم بالابر خودرو بر بصورت اهرمی در ساختمان جک عمل می نمایند و فشار را از طرسق خطوط انتقال می دهند.

ایندکسر