همین در حالیست که مدلهایی از تاورها که قطعه «قطره گیر» در آنها کارگزاری نشده است، حیاتی معضل «مصرف بسیار آب» و «وارد سازی مداوم آب جبرانی» روبرو هستند. به مثل همه تجهیزات صنعتی، نکهداری و محافظت کولینک تاورها هم تابه اصول مختص خویش می باشد. واجب به ذکر هست که برج خنک کننده گالوانیزه و به طور تمام فلزی به ادله خواص تبادل حرارتی فلز اصلی راندمان خوبی نیز بودن البته به دلیل هزینه نگهداری بالا و خرابی دوچندان جای خود را به جور فایبرگلاس دادند. هرکدام از انواع سیستمهای برج خنک کننده مداربسته، مرطوب و خشک، حیاتی ایرادهایی میباشند که به کار گیری از آن‌ها را محدود می آشنایی با برج خنک کننده سازد. حرفه یا پروانه برج خنک کننده: که دارای بازه زمانی و قدرتی که از الکترو موتور می گیرد منجر به جریان افتادن جریان هوا به باطن برج میشود. تجهیزاتی همچون تشتک، نازل، لولههای ورودی، پکینگ برج خنک کننده در معرض رسوب گرفتگی قرار دارا‌هستند که ممکن می باشد موجب کاهش راندمان برج خنک کننده گردد و یا این که باعث فشار به موتور و فساد و از کار افتادن تمام برج گردد. در واقع پورت آب جبرانی به شناوری وصل است که مهم کاهش تراز آب درون تشتک برج خنک کننده، به تغذیه آب جبرانی میپردازد. در رابطه کلیدی کارایی این قطعه میتوان گفت که تماس آب اصلی هوا (بخصوص در برج خنکساز مدارباز)، موجب آلودگی آب میشود. ولی استعمال از همین متریال ها منجر کمتر راندمان کولینگ تاور میشود. به یاد داشته باشید که اشکال تاورهای خنکساز اهمیت خنک کردن چندین باره آب و وارد ساختن مجدد آن به چرخه تولید، نقش قابل توجهی در کمتر مصرف آب خواهند داشت. هدف حساس ساخت همین جور برجهای اهمیت گنجایش کمتر، کمتر صدا و آلودگی صوتی سیستم توزیع آب با نیروی جاذبه به جهت محیطهای ریز است. در واقعیت سه دلیل پرتاب قطره، بلودان و فعالیت تبخیر، موجب هدررفت آب در باطن تاور می باشد. در رابطه اهمیت استدلال همین پوسیدگی میتوان گفت که عبور سدیم و بقیه مواد معدنی از لوله های محل ورود دستگاه خنک ساز موجب میگردد تا فلز به مرور زمان اساسی شکستگی مواجه شود. از طرف دیگر، هوا از بخش لوور یا کرکرههای محل ورود هوا (Louver) به داخل برج خنک کننده مکعبی مکش می شود. ظرفیت برج خنک کننده اصطلاحا اصلی بدن تبرید یا این که کیلو وات نمایش داده می شود.

ایندکسر