انجام همین دو تمرین متوالی بدون استراحت خواهد بود. همین سیستم تمرینی نظیر سوپرست بوده و تفاوت آن در این هست که هر دو حرکت بر یک گروه عضلانی فشار وارد میکنند. هدف از تایپ کردن همین نوشته همین می باشد که یک برنامه بدنسازی رشته ای چطور می باشد همینطور که از نامش هم پیدا می باشد بایستی ورزشکار مدت زمانه زیادی ورزش کرده باشدومبتدی نباشد ونیازمند ۶روز تمرین درهفته می باشدوهدف متمرکزشدن برافزایش حداکثری عضله می باشد.برنامه تمرینی بااهداف متمایز مانند حجم گرفتن عضله سازی لاغری کات کردن تهیه می شود.دربرنامه رشته ای کارایی می گردد که حرکات طوری قراربگیرند که درطی زمانی مشخص و معلوم به بهترین حجم ممکن دست پیدا کنید همچنین تعداد ست ها وتکرارها نسبت به برنامه تمرینی تراز های مبتدی و تازه کار وپایین تر اکثر می باشد.برنامه بدنسازی رشته ای یک روز در هفته استراحت دارااست و استراحت دربین ست ها ۶۰الی۹۰ثانیه به اندازه است.یک روز رشته ای به جهت تمرینات پا حرکاتی مثل اسکوات هاگ دستگاه جلوران دستگاه پشت ران دستگاه ساق پا نشسته بادستگاه ساق پاایستاده بادستگاه برنامه بدنسازی خوش فرم شدن بدن و… قابلیتهای برنامه شامل کالریشمار، گامشمار، محاسبه بشقاب، محاسبهگر میزان آب مصرفی روزمره و تمرینات ورزشی است. استراحت فی مابین هر ست دوچندان بوده و حدود 3 الی 5 دقیقه روزگار اضطراری است. پس از آن اذن 2 تا 3 دقیقه استراحت خواهید داشت و ست بعدی را به همین روال ادامه میدهید. پس از آن اذن استراحت خواهید داشت. به جهت مثال شما در نخست حرکت جلو بازو با دمبل انجام دیتا و آنگاه بدون استراحت حرکت جلو بازو حیاتی سیمکش را انجام خواهید داد. انجام سه تمرین پی درپی فارغ از استراحت به جهت مجموعه عضلانی مختلف یا این که یکسان را تری ست میگویند. اگر تازهکار می باشید و می‌خواهید زمان بیشتری برای استراحت داشته باشید، میتوانید در هفته، ۳ جلسه تمرین کنید و جلسات بعدی را در هفته سپس بگذرانید. هر حرکت را به سه بخش تقسیم کنید. برای مثال چنانچه ست شامل 21 تکرار است، می بایست ست را به سه ست مهم 7 تکرار تقسیم نمایید. در شکل نیاز، میتوانید به صورت حضوری هم برنامه خود را دریافت نمایید. مهمترین لطف همین نحوه این میباشد که به جهت به کارگیری از آن به آمادگی جسمانی خیلی بالا یا این که ترفند فراوان توانا نیاز نیست. این مجموعه از افراد به طور طبیعی، بدنی عضلانی دارا هستند و از تناسب اندام ویژهای برخوردارند ولی همین بدان معنا وجود ندارد که میتوانند دست روی دست بگذارند، هیچ کاری نکنند و هر چه میخواهند بخورند، هرگز… همگی مطالب این مقاله پایین حیث آقای احمد نوازنده، مربی در بین المملی بدنسازی و تناسب اندام منتشر شده است، براین اساس همین نوشته را از دست ندهید. فیل هیث اهمیت نام حرفهای (GIFT) به معنای موهبت یا هدیه، یکی از از اسطورههای نامدار و حرفهایِ ورزش پرورش اندام شد. چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه تمرینی برنامه بدنسازی چگالی 2018 لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر