کدام نژاد سگ مطلوب آپارتمان است؟ اگر شما پاپی مناسبی تنظیم نمایید که از یک نژاد قابل اعتماد باشد، انس گرفتن و تربیتپذیری آن به طور هماهنگی انجام خواهد شد چرا که وی مهم مادر و خواهران و برادران خود ارتباط ها اجتماعی مهربانی داشته و در قبال نازونوازش بیشتری از جانب شما به یک حیوان جا افتاده که به آسانی با طریق زندگی خانواده شما انطباق پیدا مینماید تبدیل خواهد شد. نسبت به قبلی عمده لجاجت می کنند و نسبت به عادت های روزمره خود اکثر وابستگی نشان می دهند. همچنین محل جغرافیایی اجداد سگ های امروزی هم نامشخص است. تحقیقی در سال 2014 نشان می دهد که تبار سگ ها ۲۷ تا ۴۰ هزار سال پیش از گرگ خاکستری جدا شده هست البته اهلی شدن آن ها در آن زمانه اتفاق نیفتاده چون هیچ یک از جمعیت های امروزی گرگ خاکستری، نیای مستقیم سگ ها نیستند. سگ های پیر، در گیر کاهش حساس شنوایی و یا این که حتی ناشنوایی می شوند. همین به مضمون‌ آن است که نسل سگ ها به جمعیتی از گرگها می رسد که نسل گونه وحشی آن ها هم اکنون منقرض شده است. سگ هایی که به همین سن رسیده اند محیطی راحت و آرام را به جهت خود ترجیح می دهند و بخش اعظم آن ها در این مدت زمان در حال خواب و استراحت هستند، بخصوص در زمستان ساعت ها در گوشه و کنار های گرمی چون کنار رادیاتور استراحت کرده یا این که می خوابند. سگ اولیه حیوانی می باشد که به دست بشر اهلی شده هست و تفاوتهای ظاهری و رفتاری زیادی در نوع های همین حیوان چشم می­شود (Pang et al., 2009; Ardalan et al., 2011; Ardalan, فروش سگ صفادشت 2012). سگ­های اهلی (Canis familaris) همواره دوستان عزیز و ملازمان خوبی برای انسان­ها بوده­اند. از سن ۷، ۸ سالگی ناچیز کم موقعیت افتادگی و کاهش عمل در آن ها چشم می شود. و البته نگاهی بیندازیم به قیمت سگ های خانگی در سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن حیاتی سال ۱۴۰۰بعد از ارتقا بها دلار. طریقه تعلیم : ابتدا زنجیرقلاده را زیرپای خود قراردهید بطوریکه بتوانید درموقع لزوم زنجیررا بالا وپایین بکشید سپس حساس یک دست زنجیررا آرام بکشید وبا کف دست دیگرحیوان را بطرف زمین (حالت خوابیدن) خم وهدایت فرمائید ودراین موقع به طور کامل واضح اصلی آهنگی محکم بگوئید: بخواب ۰۰۰ بخواب زمانی حیوان خوابید اورا بهمین موقعیت ناز و نوازش کنید واگرحیوان سرکشی می نماید بایستی اورا قدری آرام بطرف زمین فشاردهید وپنجه های جلویش را بطرف خویش درازکنید وبه همین قراربایستی این تمرین را مکرراجرا نمائید.

ایندکسر