تنظیم کننده داروی اتحادیه اروپا می گوید اولین واکسن ویروس کرونا می تواند تا 29 دسامبر تأیید شودتنظیم کننده داروی اتحادیه اروپا می گوید اولین واکسن ویروس کرونا می تواند تا 29 دسامبر تأیید شود


منبع: dandan-khabar.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*