اما اعتنا داشته باشید که همیشه عمل زیبایی منجرو به ارتقاء اعتماد به نفس نمی شود زیرا اعتماد به نفس عاقبت احساس خوب دیگران از شخصیت، هوش و جذابیت جراحی زیبایی عباس منش ظاهری شما است. همچنین یکی از از خصوصیت هایی که کار زیبایی دارااست این هست که می تواند موجب اعتیاد بانوان شود تا عمده خودشان را به زیر تیغ جراحان بسپارند و این بدان مفهوم میباشد که یک فرد فقط خط مش ارزش بخشیدن به شخصیت خود را، ظاهر قشنگ در خود می داند. کمااینکه امروزه اشخاص متعددی را می بینیم، که همین جور جراحی اصلی توجه به خطراتی که دارااست برای آن ها به یک دغدغه با تبدیل شده است. در این جایگاه بندی اعلام شده کشور جمهوری اسلامی ایران اصلی حضور در مرتبه بیستم در فی مابین سی مملکت اولیه قرار دارااست و بیشترین فعالیت های زیبایی شامل جراحی بینی، لیپوساکشن و تزریق است. همچنین زنانی که پایگاه اقتصادی و اجتماعی بالاتری دارند، بیشترین جراحیهای زیبایی را انجام میدهند؛ البته رابطۀ میزان انجام جراحیهای زیبایی با متغیر خیال از تن و روابط اجتماعی منفی است؛ به این معنی که کسانی که رابطه ها اجتماعی قویتر و تصور بهتری از تن خود دارند، کمتر بهسمت جراحیهایی زیبایی سوق پیدا میکنند. 2004) در پژوهش «من جراحی زیبایی کردهام»، برنامههای پخششده از رسانهها را بررسی و بررسی کرده است؛ برنامههایی که مسئله آن ها سخنرانیهای اشخاص معروف و محبوبی بود که جراحیهای زیبایی را تجربه کرده بودند. حساس پیشرفت روزافزون دانش پزشکی، تصمیم به جراحی زیبایی یا پلاستیک نیز توانسته می باشد در در بین اقشار متفاوتی از مردم حیاتی متعددی پیدا کند. از آن استفاده می شود اما این اصطلاح از زبان لاتین کلیدی اسم platicus که معنای رخ دادن یا این که قالب کردن است، می آید و در اصل وقتی که شما تصمیم به جراحی زیبایی می گیرید، می خواهید شکلی را به آن قسمت از اعضای بدنتان دهید که برایتان خوشایندتر باشد. بخش اعظمی از عمل هایی که شکل می گیرد احتیاجی به اقامت طولانی در بیمارستان ندارند که در اصطلاح به آن ها فعالیت سرپایی می گویند، حیاتی همین وجود سایر جراحی های زیبایی که انجام می شوند مستضعف استراحت 2 تا 3 روزه در بیمارستان هستند. در جراحی بینی گوشتی در بعضا مواقع ممکن میباشد نیاز باشد که به بینی تان غضروف اضافه شود که همین عمل در اصطلاح تقویت غضروف اسم دارد. این فرمان در آیتم تصویر بدنی صحت داد، به این معنا که کلیه افراد چهره یی از خود و بدنشان دارند و وقتی آن تصویر را کلیدی ایدهآل تبلیغ شده در رسانه و یا ایدهآل موجود در جامعه مقایسه میکنند، ممکن میباشد بر احساس راضی بودن یا نارضایتی آن ها و در نتیجه رفتارهای بدنی آن ها اثر گذاری بگذارد».

ایندکسر