زمان زندگی آن همراه اهمیت عصر زندگی زنبورها هست و از مرحله لاروی تا زنبور بالغ، خون زنبور را مکیده و سبب ساز ضعف یا این که تغییر صورت و مرگ آن می شود. به طوری که برخی زنبورها فاقد بال بوده و یا یک بال دارا هستند و گاهی هم پا ندارند. این اسید، یک جامد کریستالی بی رنگ هست که در آب حل می شود و محلول حاصل نیز بی رنگ می باشد و جزو اسیدهای دی کربوکسیلیک طبقه بندی می شود. همین ماده پر طرفدار که در بخش های مختلف صنعتی و آزمایشگاهی کاربرد دارد، در کشور ایران و بوسیله ساخت کنندگان مواد شیمیایی، ساخته شده و به فروش می رسد. اسید اگزالیک به طور مؤثری جوهر، لکههای مواد غذایی و اکثری از اشکال دیگر لکهها را از دربین میبرد. در ضمن این ماده به صورت عادی در بخش اعظمی از مواد غذایی مصرفی ما وجود دارد. اسید اگزالیک بلور سفید رنگ و سمی می باشد که در صنعت کاربرد عظیمی دارد در کارگاههای هنری معمولا محلول پنج % برای از در میان بردن لکه های مرکب و جوهر به کار گیری می شود. این جنس در بستهبندیهای 25 کیلویی (کیسه طوسی و کیسه سفید) اهمیت خلوص: 99.6% و محلول درآب در گریدهای صنعتی و خوراکی آماده عرضه به شما مشتریان عزیز میباشد.اسید اگزالیک یک ماده شیمیایی دارای خانگی هست که نظیر اکثری از اسیدها به عنوان پاککنندهای به جهت چیزهای مختلف قابل استعمال است. اسید اگزالیک یک مخلوط عالی برای حذف لکه های گوناگون بر بر روی وان و سینک های ظرفشویی است. می تواند زنگ زدگی ها را از روی سطح های متعدد از فی مابین ببرد. زیرا آفت بر بر روی بدن زنبورهای مستخدم زندگی می کند، اکثر اوقات زنبورهای کارگر رفتار معمولی ندارند. از روش زنبوردار، زنبورهای نر، کلنی زنبورستان های کثیف و گهگاه کلنی های کندوهای طبیعی انتقال می یابد. آلمانی توانست اگزالیک اسید را از طرز واکنش سیانوژن کلیدی آمونیاک در محلول آبی ، بدست آورد که اولین سنتز یک جنس طبیعی بود. وجود این آفت سبب تولد زنبورهایی دارای رخ غیر طبیعی و ناقص الخلقه می شود. اسید اگزالیک با نام انگلیسی Oxalic acid یک ادغام شیمیایی حیاتی شناسه پاب قلیل ۹۷۱ است. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف بخش اعظم در مورد خرید اسید اگزالیک آزمایشگاهی لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر