در صورتی که در یک ناحیه مهم محدودیت بسیار متعددی به جهت انرژی روبرو هستیم می توانیم با اطمینان بیشتر همین دسته از دستگاه ها را تعیین کنیم. نکته ی قابل توجه، مراقبت این سیستم ها هست که چنانچه به لطف نگه داری و یا تعمیر نشوند حساس سر و صدای متعددی در حین عمل کردن، مواجه خواهند شد، علی الخصوص کولر گازی. به جهت پرهیز از عفونت بیماران و تعریق بیش از حد پزشکان در حین انجام کار، استفاده از داکت اسپلیت اضطراری است. اصلی رسیدن دمای گوشه و کنار به حد مطلوب، ترموستات جریان الکتریسیته را قطع نموده و بدینترتیب در مصرف انرژی صرفهجویی خواهد شد. همین گونه سیستم تهویه هوا در زمستان و تابستان می تواند دمای هوای گوشه و کنار را به دمای مطلوب و مطلوب تنظیم شده ترموستات برساند. داکت اسپلیت به منظور ارتقاء راندمان از جریان هوای برگشتی داخل ساختمان بهره گرفته و بدینترتیب به کاهش میزان مصرف انرژی کمک میکند. داکت اسپلیت (Duct Split) یک سیستم گرمایشی و سرمایشی میباشد که متشکل از دو یونیت داخلی و خارجی هست که به تهویه ی هوای مطبوع کمک می کند. اساسی اینحال داکت اسپلیت هم مثل سایر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی کلیدی نقاط ضعف و قوت ویژهای است. اساسی اینحال برای رفع اکثری از معایب داکت اسپلیت، راهکارهایی وجود دارد. از طرف دیگر نوسان دما و روشن و خاموش شدن مکرر خودداری می کند.کمپرسور پس از آن که گاز مبرد را خنک کرد و هواساز منتقل می نماید و در غایت دمای محیط خنک می شود.آنگاه هنگامی که دمای محفظه گرم شود کمپرسور مجدد راه و روش اندازی می شود و همین چرخه ادامه دارد. هوای مطبوع به خاطر وجود میکروب های ناقل در مطب و کلینیک های دندانپزشکی واجب است و می بایست در یک روزگار مشخص هوای سرد یا هوای گرم جایگزین هوای گذشته شود و به همین خاطر از فیلتراسیون uv در مکش استفاده می کنند. داکت اسپلیت اصطلاحی میباشد که امروزه بخش اعظمی از کارشناسان به جهت اسپلیت های کانالی مورد استعمال قرار می دهند. داکت اسپلیتها یا اسپلیتهای کانالی غالبا بهعنوان تجهیزاتی لوکس کلیدی هزینه انرژی شبیه یا این که حتی اکثر از اسپلیتهای خانگی معمول در نظر گرفته میشوند. ولی می بایست در لحاظ داشت که اهمیت به کار گیری از همین روش، مصرف برق به مقدار متعددی ارتقاء پیدا خواهد کرد و کاربر همین دستگاه مبلغ زیادی را می بایست جهت قبض الکتریسیته خویش پرداخت کند. بایستی به بعدها یونیت داخلی و خارجی برای کارگزاری داکت اسپلیت در محل آیتم حیث اعتنا داشته باشید تا به درستی در سقف قرار بگیرد و از زیبایی آن کاسته نشود. چنانچه شما هر نوع سوالی در ارتباط مهم چه جایی و روش به کار گیری از داکت اسپلیت وست کول دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر