دادستان های کالیفرنیا: بیش از 35000 ادعای بیکاری به نام زندانیان از جمله اسکات پترسون ارائه شده است


دادستان های کالیفرنیا: بیش از 35000 ادعای بیکاری به نام زندانیان از جمله اسکات پترسون ارائه شده است

ساکرامنتو ، کالیفرنیا – دادستان های کالیفرنیا: بیش از 35000 ادعای بیکاری به نام زندانیان از جمله اسکات پیترسون ثبت شده است.


منبع: dandan-khabar.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*