•آكسفوردهاي زيني(Saddle) يك تكه چرم دارای رنگي گوناگون يا گونه چرم گوناگون به شكل زين در قسمت رويه جلوي كفش و پاشنه كفش دارند. دكتر تركان با اشاره به استعمال از كفشهاي لژدار كه طول كفي كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه داراست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: به طور معمول نوك باريك و پاشنه بلند كفش سبب ساز انتقال وزن تن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به خارج مي شود. وي ادامه داد: استمرار در استعمال از اين كفشها منجر جمع شدن استخوان پا شده و به طرف مخالف كشيده مي شود.اين ناهنجاريها غالبا دردهاي اندوهگین كنندهاي را درافراد ايجاد مي كند كه تغيير شكل استخوان پا رجوع و برگشت ناپذير می باشد و در نتيجه فرد بدون چاره به پوشيدن كفش سفارشي ميشود. اين کارشناس طب فيزيكي و توانبخشي حساس بيان اينكه بر مغایر تصور مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايي را ریلکس ترين كفش ميدانند، كفش مطلوب كفشي هست كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتي الامكان در سا‌عتها آنگاه ازظهر كه پا به بزرگترين حجم خود رسيده انجام شود. مهم انجام اين كار، اهمیت اشراف و اطمينان خاطر بيشتري ميتوانيد اين كفشها را بپوشيد. اين كفشهاي منگولهدار در صورتی که از چرم جير باشد، غيررسميتر می باشد و ميتوانيد آن را با كتشلوارهاي كتاني و ساير گونه هاي غيررسمي، حتي شلوار جين بپوشيد. 7)اگر از كمردردهاي مكرر رنج ميبريد،حتما اساسی اعتنا بيشتري كفشهايتان را انتخاب كنيد و سعي كنيد كفشهاي طبي به پا كنيد زيرا اين كمردردها گاهي از عواقب پوشيدن كفشهاي نامناسب و غير استاندارد است. 14) درصورتیکه به صورت حرفهاي و مداوم پيادهروي ميكنيد خوب تر میباشد كفشهاي ساقدار را گزینش كنيد كه در پيادهرويهاي طولانيمدت به ساق پايتان آسيبي نرسد. •كفش آكسفورد نوك بال(wingtip) رايجترين گونه كفش آكسفورد است. اكثر كفشهاي رسمي يا كاري در دو مدل اصلي قرار ميگيرد: كفشهاي آكسفورد(كفش بنددار) و كفشهاي رويه كوتاه بدون بند. وقتي كه ميخواهيد يك كفش رسمي و آكسفورد انتخاب كنيد، سعي كنيد از چرم طبيعي و اصل باشد. در بخش اول اين مقاله ابتدا به كفشهاي رسمي ميپردازيم و گونه های آن را براي شما ذكر ميكنيم. غالبا در اين دوران، بين نيم تا يك نمره، تغيير سايز خواهيد داشت كه با دقت به اين تغيير بايد كفشي مطلوب انتخاب كنيد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد اکثر در مورد عکس کفش اسپرت پسرانه بچه گانه لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر