از دریچه بازدید حرفه کویل خطی نیز جهت تعمیر و مشاهده دستگاههایی که لزوما باید هوای رجوع را از گوشه و کنار زیرِ رشته کویل اخذ کنند به کار گیری میشود. دریچه فن کویل یکی از از قطعات اساسی تشکیل دهنده سیستم تهویه هوای مطبوع می باشد که شما می توانید با توجه به محل کارگزاری همین تجهیزات، یکی از مطلوب ترین و ایده آل ترین آن را تهیه و آن را آیتم استعمال قرار دهید. به طور معمول از ام دی اف برای تهیه و تنظیم و ساخت دریچه های فن کویل چوبی استفاده می شود که به جهت همین منظور از ماشین آلات و تجهیزات مضاعف مدرنی در سوله ها به کارگیری می کنند. نکتهی دارای دیگر که در زمانه سایزینگ به آن اعتنا کرد،هم تراز بودنِ تمامِ وجوهِ قاب زیرِ رشته کویل به جهت صحتِ سایزینگِ روزنه دسترسی حرفه کویل است.در صورتِ عدم رعایت این موضوع، نتیجهی حاصل، ظاهری زائده صورت در سقف میشود. کلیدی توجه به قابلیت و امکان جااندازیِ نقاط جوش و قابلیت کثیف کاریِ نمای کادر روزنه فن کویل لذا از هرگونه اتصال جوشی باید پرهیز شود تا نمای عمل به تمیزترین موقعیت قابل رویت باشد.برای اتصال روزنه فن کویل پانچی می بایست از طریق پیچ ازرو یا این که پیچ نهفته بهره جست.این جای پیچ ها چنانچه روی نمای کادر دریچه حرفه کویل ساخت شود روزنه بصورت پیچ از رو و درصورتیکه بر بر روی دیواره کادر دریچه حرفه کویل تعبیه شود دریچه بصورت پیچ نهفته کارگزاشتن می شود.با اتمام ساخت فریم نوبت به ساخت درب دریچه فن کویل پانچی می رسد.جنس درب از جور ورق پانچیِ آلومینیومی می باشد.قطر شکاف ها یا این که چشمه های پانچ، سازه به مقدار هوای ضروری جهت دستگاه از ۶ میل به بالا می باشد.با اعتنا به لولایی بودنِ مدلِ این روزنه رشته کویل بایستی درب آنرا اصلی یک لولا به به کادر الحاق نمود.برای این که ورق پانچِ درب دریچه رشته کویل مبتلا تاب خوردگی نشود حاشیه های محیطی یا کناریِ درب دریچه حرفه کویل پانچی به مقدار یک تا دو سانت بصورت ۹۰ مرتبه خم کاری می شود.از انجا که درب رخ لولا به قاب متصل و بازوبست می شود به جهت تثبیت درب به فریمِ دریچه رشته کویل از قفل یا قفل های زیمنسی استفاده می شود.تعداد قفل های درب روزنه حرفه کویل به سایز و بعد ها درب بستگی دارد.طریقه اتصال لولا به کادر و درب دریچه رشته کویل بصورت پرچ آلومینیومی و دقیق می باشد که زائده های پرچ پس از تکمیل مراحل تولید روزنه فن کویل بصورت زننده رویت نگردد.پس از اتصال فریم به درب دریچه فن کویل و الصاق قفل بر روی درب، نسبت به فرایندِ رنگ کاری بر بر روی سطوح داخلی و بیرونیِ دریچه فن کویل پانچی مبادرت می شود.نوع رنگ از متاع پودری الکتروستاتیک در کدهای متنوع و شیک می باشد که پس از پاشش رنگ بر بر روی سطح ها دریچه فن کویل پانچی در کوره پخته می شود.برای جلوگیری از تولید هرگونه زخم و صدمه به ساختار دریچه حرفه کویل از مشماهای ضربه گیر به کار گیری می گردد. دریچه خطی منصوب بر روی بدنهی اصلیِ روزنه بازدید فن کویل مهم منافذی موازی و ابعادی متناسب با بدنه، این قابلیت را می دهد که هوای به اندازه جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه، به طور مستقیم توسط دریچه تماشا رشته کویل از محیط تامین گردد. روزنه خطی منصوب بر بر روی بدنه ی اصلیِ دریچه فن کویل با منافذی موازی و ابعادی متناسب دارای بدنه ، این قابلیت را می دهد که هوای به اندازه جهت پشتیبانیِ هوای برگشتِ دستگاه ،بطور مستقیم بوسیله روزنه رشته کویل از محیط تامین گردد. عرص گریل و تعداد گریل های بر روی درب دریچه بازدید رشته کویل به اقتدار مکشِ دستگاه رشته کویل مربوط است، به این معنی که هرچه اقتدار مکش دستگاه بالا باشد تعداد گریل های ایجاد شده در بدنه درب دریچه تماشا عمده میشود، گاهی وقت ها این گریلها در یک سطر و بعضا اوقات در دو ردیفِ موازی روی درب دریچه تماشا فن کویل تولید میگردد که هوای لازم برای مکش دستگاه به وفور و میزان گزینه نیاز در دسترس دستگاه قرار گیرد. اگر قرار باشد یک ردیف گریل بر روی درب روزنه بازدید فن کویل ایجاد شود این یک سطر را هم میتوان در آکس درب روزنه تماشا فن کویل و نیز در یک سومِ عرضِ درب روزنه تماشا فن کویل تولید نمود.محل ساخت گریل بر روی درب روزنه بازدید حرفه کویل عوارض مختلفی دارااست که از پاراگراف مهمترین عوارض میتوان به نزدیکیِ مجرای ورود هوا به نقطه ی مکندهی دستگاه اشاره کرد. در حالتی که درب روزنه مشاهده رشته کویل اهمیت گریل، بصورت لولایی ساخته میشود درب دریچه تماشا حرفه کویل مهم قفلهای زیمنس که بر روی درب روزنه تعبیه میگردد قابل باز و دریچه مشاهده حرفه کویل قیمت بسته شدن است. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه مهم چه جایی و نحوه استفاده از دریچه رشته کویل شاهرخی دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر