تخمین زده می شود که 4 میلیون نفر در ایالات متحده به نارسایی دریچه میترال در گیر هستند. درافتادگی روزنه میترال، قسمتی از دریچه میترال به صورت راحت به عقب، به سمت دهلیز چپ میلغزد. دریچه آئورت به جای این‌که سه لتی باشد، مدنی می باشد. روزنه هوا دارای شکل دیگری به نام روزنه خورشیدی می باشد که به شکل فریم دار و یا این که بدون کادر ایجاد می گردد. علاوه بر آن پزشک معالج به جهت تشخیص سوفل قلبی که می تواند نشان دهنده شرایط بیماری روزنه آئورت باشد حیاتی یک استتوسکوپ به صدای قلب مریض گوش می دهد. به جهت زیبایی بیشتر و تناسب دریچه کولر با محفظه و همینطور جلوگیری از استهلاک روزنه کولر از رنگ کوره ای الکترستاتیک برای پوشاندن سطوح دریچه کولر خطی استعمال می شود و از هر کد رنگی بنا به نظر کارفرما می توان استعمال کرد .ابعاد روزنه کولر به طور استاندارد فراهم فروش می باشد ، البته در مورد ها بعدها غیر استاندارد مطابق حیث کارفرما تولید و عرضه می گردد . حتمی به ذکر میباشد به جهت تناسب عمده دریچه کولر اهمیت گوشه و کنار اطراف از کد رنگ دلخواه می توان استفاده کرد . در همین پروسه پزشک یک لوله نخ نما (کاتتر) را از روش عروق خونی دارای بازو یا کشاله ران وارد قلب کرده و رنگ حاجب را از این رویه به محل مورد نظر تزریق میکنند. با این نحوه عکسهایی مهم جزئیات دقیق از شریانهای قلب گرفته می شود که نشان میدهد کارایی عروق و قلب چطور است. MRI قلب: MRI قلب اهمیت به کارگیری از یک میدان مغناطیسی و امواج رادیویی به وجود میآید.با همین آزمایش می توان عکسهایی حیاتی جزئیات دقیقتر از قلب گرفت. دکترتان ممکن می باشد براساس عارضه به وجود آمده، توصیه کند که از طریق داروهای معمول تحت نظارت باشید. همینطور اگر مبتلا نارسایی همه یا بیماری های دیگر مربوط به همه هستید، به دکتر معالج بگویید. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بسیار بخش اعظم در آیتم دریچه های خطی اسلوت لطفا به بازدید از وب سایت ما.

ایندکسر