این موسسه فنی بسته به نیاز کارفرما و حالت اقلیمی، روزنه های سقفی گرد تخت و پر رنگ را ملازم حساس سوراخ پیچ در قاب، دمپر پشت روزنه ای پروانه ای و نیم صفحه، تبدیل پشت دریچه به جهت معبر و کانال فلکسی بل، دریچه درون تایل آرمسترانگ و در گونه های رنگ های پودری الکترواستاتیک کوره ای ایجاد می نماید. روزنه سقفی چهار طرفه همانطور که از نامش پیداست، در سقف راهروهای تبارک اهمیت ارتفاع کاهش از 5 متر نصب می شود. الگوی پخش هوای این گونه دریچه ها بصورت 360 مرتبه بوده و جهت سقف هایی تا طول 4 متر مطلوب است. هوای خارح شده با سبک پخش هوای دیفیوزری کلیه دستگاه های تهویه مطبوع ( داکت اسپلیت ، رشته کویل ، هواساز و …. چنانچه در گوشه و کنار روزنه سقفی تایلی از کادر استفاده نشود، می بایست از یک ورقه فِلتِ آلومینیومی که اطراف آن بصورت کناره های دوسانتی خم شده به کارگیری نمود که اصلِ قسمتِ هوارسانِ در همین دسته روزنه در قسمتِ داخلیِ این ورقه ی فلت بصورت ترکیبی اساسی همین برگه تعبیه می گردد. البته ناگفته نماند که محدودیت ابعادی در تولید دریچه سقفی به دور پهن وجود داراست چرا که بازشو سقف باید 7 سانت از بعدها پشت دریچه عمده باشد. از لوازم جانبی که منحصر این روزنه گزینه نیاز میباشد دمپر پنهان شده در عقب پشت گالوانیزه است که باید اشاره بکنیم که در روزنه های 4 طرفه سوای وجود دمپر همین گزینه عملکرد دریچه نورگیر سقفی نخواهد داشت . عموما دریچه های سقفی چهار طرفه به دهانه نتورک های انتقال هوا که از سقف کاذب خارج می شوند، کارگزاری می دریچه مشاهده سقفی شوند. این دریچه سقفی نیز همانطور که از نامش پیداست دارای پرّه های قایم به یکدیگر ساخته شده و بصورتِ “اِل” صورت باعثِ هدایتِ هوا به دو جهتِ مختص میشود.

ایندکسر