آزاد شدن مایع سیال به وسط جریان سبب به وجود وارد شدن گرداب میگردد و باعث به مخلوط شدن مایع سیال مهم مایعات دیگر میگردد و واکنش مناسبی شکل میگیرد. ازدیگر عواملی که می تواند سبب لرزش در پمپ ها شود می توان به هم محور نبودن تلمبه و محور دارای آن بیان کرد زیرا در این رخ منجر ایجاد جفت نبودن حساس دیگر قطعات دانست به همین عامل منجر ساخت سرو صدا می شود.از دیگر عامل ها می توان به بیرون شدن شفت از مرکز خود دانست که همین پدیده مهم چشم قابل دیدن و تشخیص نمی باشد به این عامل آن را بر بر روی اتومبیل تراش که با میزان گیر ساعتی می باشد نصب می نمایند و اگر همین کج شدگی به میزان خیلی خیلی ناچیرز باشد به وسیله یک فرد ماهر قابل رجوع به خط می باشد در غیر اینصورت از رده خارج می شود.یکی دیگر از اشکالات در پمپ ها می اقتدار به خوردگی پروانه تلمبه و حلقه ها و بلبرنگ ها اشاره کرد که سائیده شدن و یا این که مسافت آزاد آن‌ها دوچندان شده ساخت دوزینگ پمپ است. اما پمپ های گریزو فرار از مرکز نیز در طرحهای تعدادی تراز ای بامکش دو گانه ساخته می شوند. جهت مشاوره فنی و استعلام بها اشکال دوزینگ پمپ اصلی کارشناسان سام تجهیز در تماس باشید. روتور در جهت عکس مقطع می کند. یا اینکه ممکن است جهت بازه زمانی پمپ اشتباه باشد. یا اینکه کاسه نمد فرسوده و خراب شده است. یا اینکه می توانیم پمپ را یه خرده زیر تر کارگزاری کرد و قطر لوله ورودی را ارتقاء دهیم تا فشار سیال محل ورود ارتقا یابد و سرعت نمایندگی دوزینگ پمپ پرومیننت آن کم شود. احتمال دارااست که طول آب کش خیلی باشد پس کلیدی قرار دادن یک خلا سنج در مسیر محل ورود می توانیم همین حالت را پاره ای در دست گرفتن کنیم. که در اینصورت بایستی پیچ مخصوص کاسه نمد را یه خرده روغن زده.احتمال داراست که سرعت خیلی قلیل باشد. باشد که می خواهم در این مبحث به تفسیر و برطرف کردن عیوب در آن ها به صورت مختصر بپردازم. عیب یابی پمپ گریزازمرکز : یک پمپ می تواند تحت عواملی زیرا کارکرد بسیار و یا وارد نبودن کاربری که اساسی آن کار می نماید در گیر ایراداتی از قبیل لرزش در پمپ و داغ شدن پمپ و …

ایندکسر