رسمی: CDC برای کوتاه کردن دستورالعمل های قرنطینه پس از قرار گرفتن در معرض COVID-19 به 10 روز ، 7 با آزمایش منفیرسمی: CDC برای کوتاه کردن دستورالعمل های قرنطینه پس از قرار گرفتن در معرض COVID-19 به 10 روز ، 7 با آزمایش منفی


منبع: dandan-khabar.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*