همین مخلوط به راحتی جداسازی میشود و اکسیژن و آب را تولید میکند. درصورتیکه یکسری قاشق غذاخوری پراکسید را بر روی لکه بریزیر، در ناحیه خون، حباب ایجاد میکند. بعد از آن از چندین دقیقه میتوانید مایع اضافی را کلیدی پارچه یا این که حوله نرم از فی مابین ببرید و به این ترتیب، لکه از بین میرود. چطور لکه های حاصل از پراکسید هیدروژن را می اقتدار پاک کرد ؟ حوزه‌ آسیا و اقیانوسیه بزرگترین و پرسرعت ترین بازار برای پراکسید هیدروژن صنعتی تقریب زده می شود. از هیدروژن پراکسید برای ایجاد مواد منفجره مبتنی بر پراکسید آلی، مانند “پراکسید استون” به کار گیری میشود. سدیم پرکربنات، یک ادغام جانبی از واکنش کربنات سدیم و پراکسید هیدروژن است. وقتی ماده شوینده در آب حل میشود، پراکسید هیدروژن و کربنات سدیم آزاد میشود. در این دو صنعت مهم، این ترکیب، نقش ماده رنگ بر یا سفید کننده را دارد. حدود ۶۰٪ از ساخت پراکسید هیدروژن در عالم برای صنعت کاغذسازی و بازیافت کاغذ به کار گیری میشود. اسیدهای پراکسی مثل اسید لبریز استیک و اسید متا کلروپراکسی بنزوئیک هم حیاتی استفاده از پراکسید هیدروژن ایجاد میشوند. کاهش پیدا میکند. در وضعیت قلیایی، بعضا از همین واکنشها معکوس میشوند. در زیر چهره ای شماتیک از یک سوله آب اکسیژنه به تصویر نهاده شده است. هردو حالت ۱ و ۲ به عنوان سرانجام پروفیلی از آب اکسیژنه را دارند، که به موقعیت تجربی و آزمایشگاهی متعلق است. “دی اکسید دی بنزوئیل”، نمونهای میباشد که کلیدی حجم بالا تولید میشود. امروزه پراکسید هیدروژن تقریباً به طور انحصاری توسط فرایند اکسیداسیون “۲-اتیل-۱۰،۹-دی هیدروکسی آنتراسن” به “۲-اتیل آنترا کوئینون” و “پراکسید هیدروژن” در حضور اکسیژن هوا تولید میشود. زدن هیدروژن پراکسید بر روی مسواک هر هفته بیشتر خاصیت ضد عفونی کننده طبیعی را دارااست و به کشتن بسیاری از باکتری هایی که می توانند در مسواک زندگی کنند، یاری خواهد کرد. به تسریع تجدید بافت امداد می کند. این اکسیژن اضافی، مختصات مفیدی به هیدروژن پراکسید می دهد. از پراکسید هیدروژن غالباً به عنوان یک ماده اکسید کننده در شیمی آلی استعمال میشود. البته توصیه به صورت فلهای، حمل اساسی تانکرها نیز به جهت این ماده شیمیایی آب اکسیژنه لکه قابلیت و امکان پذیر است.

ایندکسر