شیرهای فشارشکن از دسته پنوماتیکی، به عنوان نمونه ای از ولو فشارشکن،به علت برخورداری از قطعات جانبی مثل کنترلر، پوزیشنر و عملگر، سبب ساز تولید افت فشار متعددی می شود. همین دسته شیر مجهز به دیافراگم بزرگی می باشد که دارای به کارگیری از آن شیر مورد حیث کار می کند، این دیافراگم نوسانات کمتر فشار را به کمترین حد می رساند و این ویژگی در دوران در اختیار گرفتن جریان رخ می گیرد. شیر فشار شکن آتش نشانی مستقیم ساختار معمولی ای دارد، در راستا در اختیار گرفتن فشارهای ناچیز از این محصول ریز و مطلوب به کار می رود، فرآورده مورد حیث فشار و نیرو را به صورت مستقیمی کمتر می دهد. وقتی که فشار دستگاه (مخازن پایین فشار، بویلرها) از مقدار معینی بالاتر رود، شیر اطمینان تماما و به یکباره باز می شود. 2- دو عدد شیر جدا و وصلی در دو طرف شیر فشار شکن جهت تسهیل در فرمان تعمیر و نگهداري کارگزاشتن کنید. ۱۰. شیر قطع و وصل پس از فشار شکن را به آرامی گشوده کنید در این حالت شیر فشار شکن پس از پر شدن کامل لوله مجددا بسته می شود ، حال شیر قطع و وصل قبل از فشار شکن را به آهستگی و به رخ تام باز فرمائید . توان فنر به وسیله پیچ بر روی فشار شکن قابل تهیه و تنظیم هست . اساسی استعمال از پیستون جریان تنظیم و در دست گرفتن می شود و در امکانات تارنما و… در شیرهای پایلوت دار ساختار خاصی مشاهده می شود، از با ترین اجزای این شیر ، فنر تهیه ، شیر هدایتگر ، دیافراگم با و دیافراگم کمکی است. از شیر پنوماتیکی در صنعت های خاصی همانند صنعت کشاورزی و خودروسازی ، صنایع نساجی ، صنعت چوب و صنعت غذایی استفاده میشود. در رابطه حساس تجهیزات تهویه مطبوع ، به جهت انتقال و توزیع سیالات پرفشار و همچنین به جهت آب پاشی های پیشرفته از همین متاع مهم کیفیت به کار گیری میشود. از محصول استیل و مواد قابل قبولی برای ساخت بدنه و امر شیرفشارشکن به کار می رود و اتصال همین گونه شیر به رخ فلنج جوشی و… در صنایع غذایی ، سیستم های استریلیزه بخار و برای تجهیزات اصلی فشار کمتر از شیر فشارشکن مستقیم استفاده می شود. از طرف ديگر، خروجي اين شيرها مستقل از تغييرات فشار بالا دست جريان میباشند بدين صورت كه هرچند در اثر ازدياد فشار بالادست، نيروي عمودي وارد بر شير بيشتر مي شود، ولي از طرف در مقابل همين نيرو از طريق لوله Dبه زير ديافراگم اصلي نيز وارد مي گردد كه اساسی هم خنثي شده ودر نتيجه شيري خواهيم داشت كه كنترل دقيق فشار را مستقل از تغييرات فشار ورودي ، تامين خواهد كرد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه فشار شکن کارتریجی هیدرولیک بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر