مواد آلی محلول را که از تراز اول عبور می کنند و همینطور میزان بیشتری از جامدات معلق را حذف می کند. از نحوه ورقه هایی مواد خرد شده اصلی فرآیندهای ته نشینی یا فلوتاسیون حذف می شوند. جامدات معلقی که از بر روی کاغذ ها و محفظه های سنگ ریزه عبور می کنند در مخازن ته نشینی از فاضلاب خارج می شوند. در کل این تحولات اکسیژن به جهت تنفس موجودات زنده و همچنین بقیه تغییرات و تبدیلات شیمیایی دیگر و به خواسته تثبیت مواد کربنی و سولفوری بصورت کربناتها و سولفات ها لازم است. این مخازن که زلالکنندههای اول نیز نامیده میشوند، حدود دو ساعت زمان نگهداری را به جهت تهنشینی جاذبه فراهم میکنند. آن‌ها زبالههای شناور مانند چوب، کهنهها و دیگر اجسام حجیم را که میتوانند لولهها یا این که پمپها را مسدود کنند، مسدود میکنند. مخازن ته نشینی که زلال سازهای ثانویه نامیده می شوند میکروبهایی را که بوسیله جریان فاضلاب از سنگها شسته می شوند را تصفیه فاضلاب به شیوه mbr حذف میکنند. گردش هوا به سمت بالا از شیوه فضاهای فی مابین سنگ ها اکسیژن به اندازه برای فرآیندهای متابولیک مهیا می کند. فاضلاب بهداشتی : به فاضلاب خروجی از منازل مسکونی، مرکز ها اداری و تجاری، بیمارستان ها و … فاضلاب خروجی از رستوران ها، پادگان ها، کمپ های کارگری، مجتمع های تفریحی و… فاضلاب به استخرهای پهناور ریخته می شود و آن‌گاه میکرو ارگانیسم های متفاوت از جمله باکتری ها، قارچ ها، مخمرها و پروتوزوئرها در دوران های مختلف به سیستم تصفیه تزریق می شود. در تصفیه خانه های فاضلاب، مواد شیمیایی مثل کلروفریک و انواع گوناگون پلیمرها را برای اثر گذاری گذاشتن بر روی مواد خارجی نامحلول و کلوئیدی و یا مواد محلول در فاضلاب بکار می برند. سیستم تصفیه فاضلاب MBBR که يك راكتور بيوفيلم اصلی بستر متحرك می باشد شامل افزودن قطعات كوچك حامل به شكل استوانه از متاع تكنولوژي پلي اتيلن (مانند MF یا UF) در حوض هاي هوادهي يا غير هوادهي هست كه به رویش بیوفیلم کمک می کند. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط کلیدی چه جایی و شیوه به کار گیری از تصفیه فاضلاب قسیم دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر