سویق جهت تقویت زنان باردار، وزنگیری جنین در ماههای آخر بارداری و برای رویش کودکان دوچندان موءثر می باشد. هر یک سری نحوه تهیه و تنظیم گونه های سویق به طور کلی بر یک اساس و شالوده است اما به جهت واضح سازی کاملتر، در ادامه مطلب نکته ها مربوط به شیوه تنظیم انواع گوناگون سویق به صورت جدا از هم ذکر شده است. طریق تهیه و تنظیم سویق برای چاقی همانند آنچه در قسمت قبل به آن اشاره شد شامل دو شیوه کلی میباشد البته بهترین طرز آن همین هست که در آغاز دانهها و حبوبات را آسیا نموده و بعد از آن آنان را اساسی حرارت غیر مستقیم بدون به کار گیری از روغن تفت بدهیم و مدت زمانه واجب به منظور تفت دادن به جهت یکچهارم کیلو غلات و یا این که حبوبات بیت 15 تا 20 دقیقه میباشد اگر‌چه این تایم به جهت سبوس غلات کاهش بوده و می بایست قطع شده و جداگانه به مدت کمتری تفت داده شوند. در این روایات به سویق گندم، جو، عدس، برنج ،سیب و خواص آن ها اشاره داشته و در برخی روایات به طور کلی خواص سویق بیان شده و در برخی موارد، از سوی امامان معصوم تناول کردن سویق برای درمان بیماریها سفارش شده است. این دسته از سویق علی رقم خواص معمول سویق اهمیت اثرات مثبت بر روی پاها داشته و به معالجه فلج و ام اس کمک میکند. همین خوراکی از حبوباتی مثل عدس، گندم، برنج، جو و اکثری دیگر از میوه ها بدست می آید. دانههای خوراکی متفاوتی نظیر غلات و حبوبات شامل نظیر گندم، جو، برنج، نخود، عدس و هسته میوهها یا بعضا از میوهها و ترهبارها شامل سنجد، سیب، کنار، کدوتنبل، دانه انار و خشخاش را می توان آسیاب کرد و آرد حاصل را تفت اعطا کرد تا سویق بدست آید. عدس سبوس ندارد و به جهت تهیه و تنظیم سویق آن عدس را دو بار آسیاب و آنگاه آرد آن را تفت داده و الک می کنند. همت شد در همین مطلب به خواص، روش تهیه و نکته ها مهم بهرهگیری از گونه های متعدد و مرسوم سویقها اشاره شود، هر یک سری که اشکال متفاوت سویق و خواص آنان بالاتر از آنچه گفته شد سویق غذا النبیین میباشند. سویق تام از مخلوط کردن تعدادی دسته سویق به دست می آید. سویق تعدادی روزه چاق میکند؟ حتمی به ذکر است که آسیا کردن هرچه بخش اعظم و یکدستتر یاری می‌نماید تا جذب مواد مغذی بهوسیله تن خوبتر شکل گرفته و فعالیت هضم راحتتر باشد. همانطور که در بخش قبل هم ذکر شد یکی از ویژگیهای اهمیت سویق، خاصیت ارتقاء وزن آن است. هر کدام از سویق ها برای هدف مشخص و معالجه بیماری خاصی مصرف می شوند.

ایندکسر