در عاقبت دارای یاری ابدومینوپلاستی می قدرت از پیدایش همین بیماری ها تا حد قابل نرخ ابدومینوپلاستی توجهی خودداری کنیم. در بیماران دچار به دیابت جراحی شکم سبب ساز کمتر قند خون ناشتا و البته کمتر نیاز به انسولین را همراه داشته است، در موقعیت کلی می توان گفت، در رخ جراحی شکم در شرایط استاندارد، وضعیت کلی تن شخص رو به بهبود می رود فرق ابدومینوپلاستی اصلی لیپوماتیک . این عمل نیز به جهت کسانی که بیش تر وزن دارا هستند مطلوب هست و هم برای افرادی که به دلیل زایمان، ارتقا سن، تغییرات هورمونی و مصرف الکل از سایز و ظاهر شکم خویش ناراضی میباشند به کار می رود. داشتن بیشتر وزن در نواحی شکم و پهلو ها می تواند خطرات جبران ناپذیری را همپا داشته باشد، مشکلات کلیوی یکی از همین مورد ها است. در روزگار استراحت پاها را به سمت شکم باید عده کرد تا به بخیه ها فشار وارد نشود. از پوشیدن لباس هایی که به این ناحیه فشار وارد کند، اکیدا جلوگیری می بایست کرد. از رژیم های سنگین و محدود نیز باید دوری شود. تا 15 روز از میل کردن غذاهای شعف و پرنمک دوری کنید. پیش از انجام جراحی، نکته ها و داده ها ضروری در اختیار مریض قرار داده می شود، مواردی از قبیل تناول کردن و آشامیدن، مصرف سیگار و دخانیات و روند مصرف داروها. پس از تمامی همین پروسه شخص به هوش آمده و باید یک سری مراقبتها و نکته ها واجب را اهمیت دقت بالایی پشت سر بگذارد؛ در نهایت بعد از آن از اتمام عصر نقاهت و بهبودی تام می توان شاهد نتیجه های مثبت آخرین و رضایت بخش بود. بیمار تا تعدادی روز پس از کار شکم باید به جهت جلوگیری از لخته شدن خون عمل های معمولی و گام زدن آهسته انجام دهد. دارای توجه به حالت بیمار و تشخیص دکتر ممکن می باشد از چند ساعت تا یک سری روز در بیمارستان بستری شوید.

ایندکسر