فرماندار کالیفرنیا تقریباً برای کل ایالت منع رفت و آمد اعلام کرده است ، زیرا موارد ویروس کرونا با رکوردی در حال رشد استفرماندار کالیفرنیا تقریباً برای کل ایالت منع رفت و آمد اعلام کرده است ، زیرا موارد ویروس کرونا با رکوردی در حال رشد است


منبع: dandan-khabar.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*