این اسید حیاتی جايگاه خلوص ۱۰۰ و ۸۵ و ۶۵ % در بازارها موجود بوده که بهترین جور آن اسید فرمیک مرک آلمان 100% می باشد. در سال ۱۸۵۵ شیمیدان فرانسوی دیگری به نام Marcellin berthelotاسید فرمیک را با به کارگیری از مونواکسید کربن سنتز کرد، شبیه روشی که امروزه آیتم به کار گیری قرار میگیرد. قرار گرفتن در معرض هر کدام از این حالات اسید فرمیک می تواند به سوختگیهای شیمیائی شدید باعث شود. این اسید ساده ترین عضو مجموعه کربوکسیلیک ها میباشد و با فرمول HCOOH به راحتی اهمیت حلال های آلی قطبی و آب ترکیب می گردد و به برهان PH ۲ الی ۳ ارگانیک بوده و کاربردهای صنعتی و شیمیایی فراوانی هم دارد که اکثر از آن به عنوان یک محافظ و ماده آنتی باکتریال به کار گیری می شود. اسید فرمیک بعلاوه پد اسید فرمیک از جمله روشهای ارگانیک پیکار مهم کنه واروا در زنبورداری میباشد که به ادله فواید آن در این بخش قصد داریم بدان بپردازیم. علاوه بر تاثیر اسید فرمیک به جهت کنه واروا ، فرمیک اسید بر از بین بردن کنه های تروپیلا، کلارا، آراپیس و تراشه ای هم اثر گذار است. همین بیماری، زنبورهای بخش اعظمی را در سراسر دنیا از بین می برد. کنه واروا از انگل هایی می باشد که تندرست زنبورها را تهدید می کند و همینطور کندوها را به آفت کشی قدرتمند، نیازمند. کنه واروا از کلیدی ترین خطراتی میباشد که تندرست کندو را تهدید می کند و با شکافت در داخل کندوها و تغذیه از خون زنبورها، سبب ساز کمتر جمعیت کندو و کاهش بازدهی اسید فرمیک کندو آن می شود. همین اسید اهمیت خواص ضد باکتریایی و کشندگی خویش می تواند از کندو در برابر نفوذ کنه هایی چون واروا محافظت نماید. اصلی مطالعه همین بخش خواهید دانست علاوه بر این‌که اسید فرمیک قیمت قابل قبولی دارد، اسید فرمیک کنه واروا را کاملا نابود می نماید و کندوها را پاکسازی نموده و بستری مطلوب جهت ایجاد محصول در کندو را محیا می کند. در همین شیوه، می اقتدار اسید فرمیک و فورفورال ساخت کرد. اما این اسید فرمیک چیست و چه کاربردی دارد؟ این کاربرد اسید فرمیک ، می تواند زیاد به صرفه باشد . اسید فرمیک (فرمیک اسید )در شرایط مایع و جامد شامل شبکهای نامحدود از مولکولهایی است که حیاتی لینک هیدروژنی به هم متصل هستند. همچنین به جهت این که غلظت محصول ارتقا یابد، فشار مخزن را بایستی ارتقاء داد. وقتی که اتمهای اکسیژن به اتمهای گوگرد لینک و پیوند می خورد، بر همین مبنا گشتاور دوقطبی ترکیبات گوگردی افزایش می یابد و بدین ترتیب گنجایش حل شدن آن ها در حلال¬های قطبی(DMF ، DMSO، استونیتریل و غیره) به طور قابل توجهی ارتقاء می یابد. اسید فرمیک علاوه بر کاربردهایی که در داروسازی، چرم سازی و دیگر صنایع دارد، در حرفه زنبورداری نیز از نقش مفید و کلیدی برخوردار میباشد و ایمنی زنبورها را به عهده دارد. برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از قیمت اسید فرمیک ایرانی ، شما شاید می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر