همین سمعکها کوچکترین سمعک عالم هستند. روکشهای رنگ پوست سبب می شود این سمعکها کمتر گزینه اعتنا واقع شوند. ۲. محیطهای گرم و مرطوب: گرما و رطوبت سبب ساز زودتر خراب شدن باتری میشود. ۳. استعمال مداوم از سمعک: هر چه میزان سمعک به مدت بیشتری و به رخ مداوم واضح باشد ارتفاع قدمت باتری هم زودتر کمتر مییابد. همینطور تکنولوژی پیشرفته مثل قابلیت و امکان کاهش نویز زمینه، حذف فیدبک و نویز باد سمعک های دیجیتال را زیاد پرطرفدار کرده است. به این جور کاهش شنوایی کمتر شنوایی حرکتی گفته می شود. همین سمعک هانیز متناسب حساس نیاز مشتری به ترازو گوش ساخته میشوند. ضمناً باتریهای کوچکی که برای پر‌نور کردن این سمعک به فعالیت میروند عمر کمتری نسبت به باتری سمعکهای پشت گوشی دارا‌هستند و در فواصل وقتی کوتاهی نیاز به ردوبدل دارند. ما در طنین سمعک علی رغم بسیاری، به هیچ تیتر پس از خرید کردن سمعک، شما را رها نخواهیم کرد و برعکس شدیدا تاکید می نماییم که تا انتها عصر گارانتی به صورت 100% بدون‌پول پاسخگوی سرویس ها گزینه نیاز شما خوا هیم بود. ۱. شنوایی خیلی ضعیف: اگر فرد استفادهکننده از سمعک، شنوایی خیلی ناچیز و عمیق داشته باشد به جهت جبران آن شرایط باتری را در بیشترین حالت خویش قرارمیدهد که همین نکته سبب اندک شدن ارتفاع قدمت باتری میشود. مهمترین مزیت یک سمعک نامرئی، همان نامرئی بودن و دیده نشدن ان میباشد که میتواند منجر ایجاداعتماد به نفس در فرد اندک شنوا شود. میزان مرغوب بودن سمعکهای نامرئی به جهت قلیل شنوایی ملایم تا متوسط فراوان خوب است و اصوات را به مهربانی به گوش شخص میرساند. سمعکهای نامرئی به گونهای طراحی شده اند که به عمق شبکه گوش نزدیک باشند. سمعک داخل موبایل (ITE) از سمعکهای نامرئی و داخل کانال بزرگتر می باشد و در قسمت صدفه لاله گوش قرار میگیرند. آناتومی گوش: شنوایی شناس زمان گزینش سمعک برای شما به آناتومی گوش و وضعیت نتورک گوش شما نگاه می نماید و باتوجه به آن سمعک مناسب به جهت گوش شما انتخاب می کند. اما، باید گفت که این مدل سمعک به جهت همهی اشخاص مطلوب نیست. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان بخش اعظم در آیتم سمعک دندانی لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر