قدم دوم: در بخش ایجاد حیاتی دقت به ابعادی که در نقشه ذکر شده است، پروفیلهای UPVC را به پاره ای که به جهت تولید نیاز دارا‌هستند به واحد بازرگانی کارگاه سفارش میدهند. به جهت انجام همین کار پروفیلهای UPVC را به بخش ایستگاه جوش سوله برده و دارای دستگاههای مخصوص، پروفیلها را به یکدیگر متصل خواهند کرد. پس یراق این پنجره ها به گونه ای است که گویی 2 پنجره تک حالته عمودی بازشو و افقی بازشو را مهم یکدیگر مخلوط کرده ایم. درصورتیکه این پنجره های تک حالته به شکل عمودی و به سمت خارج باز شوند به آن ها در اصطلاح پنجره دو جداره سایبانی می گویند. درصورتیکه ترازو گیری و کارگزاشتن همین پنجره ها به مهربانی انجام شود ، نظیر سایر اشکال پنجره دوجداره اتلاف انرژی نخواهیم داشت. همین نوع پنجره طرح ترکیبی از پک لنگه اثبات و یک لنگه بازشو است که بهصورت کلاسیک، لنگهی بازشوی آن نوع بازشوی دیرین (حول یک محور گشوده می شود) از حیث کارکرد، کاربرد مهربانی داشته و به باعث آسانی و راحتی بازشو معمولا در نقاط گوناگون آیتم به کارگیری قرار میگیرد. یو پی وی سی مورد به کار گیری در گونه های پنجره های دوجداره می باشد که همین ترموپلاست مدرن از مشتقات نفت ناپخته و نمک خوراک به وجود می آید ، رخ چندین ضلعی همین ترموپلاست در ساختار پروفیل همین نوع پنجره ، از آن در برابر تغییر و تحول شکل در سوز و سرما و گرما محافظت می کند. این پروفیل نسل جدید پی وی سی بوده و مهم افزودن بعضا مواد به پروفیل پی وی سی پنجره دوجداره سه لنگه ساخت شده است. و قیمت پنجره دوجداره اصلی توجه به برطرف نمودن نیاز های مختلف و در دراز مدت مناسب است . بعضا از همکاران ما پنجره های سایز کوچک سایبانی که تنها به سمت خارج باز می شوند را پنجره دوجداره گلنگی می نامند. قدم هفتم: پس از متصل نمودن پروفیلها، حیاتی استفاده از دستگاه پولیش فارغ از آن که به نقاط اتصال آسیبی برسد، ضایعات جوش قطعه را از دربین میبرند. پس چرا قیمت عمده کارگاه ها بالاتر است؟ ما در هر دیوار به طور معمول تعدادی از قابهای پنجره را ثابت در نظر میگیریم، پس پنجرهی دو جدارهی ثابت در همگی طرحها استفاده میشود. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه قیمت پنجره دوجداره ضد صدا بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر