لوس آنجلس با خارج شدن از کنترل ویروس کرونا و ممنوع کردن بیشتر اجتماعات ، دستور ماندن در خانه را صادر می کندلوس آنجلس با خارج شدن از کنترل ویروس کرونا و ممنوع کردن بیشتر اجتماعات ، دستور ماندن در خانه را صادر می کند


منبع: dandan-khabar.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*