در 2 روز اول از کمپرس سرد به جهت کاهش تورم به کارگیری کنید. در هفته ی نخستین پس از جراحی سانترال لب نباید دهن به مقدار زیاد باز شود . همین روش تنها شیوه تغییر و تحول فرم کلی لب می باشد و بعضا از نتیجه ها آن مهم هیچ کدام از روشهای دیگر ( تزریق ژل، تزریق چربی به لب، پروتز لب و دیگر روشهای جراحی لب) قابل دستیابی نیست. مثل همه ماهیچه ها بدن که در اثر کهولت سن تحلیل می روند، عضلات لب هم به مرور روزگار بررسی رفته و ضعیف می شوند و اقتدار کمتری به جهت بالا کشیدن لب ها خواهند داشت. توجه داشته باشید که جای بخیه و زخمها به جهت تعدادی روز بر بر روی پوست شما چشم خواهد شد، پس جای نگرانی نیست و به مرور برطرف میشود. لذا مسافت لب ها عمده شده و لب بالا آویزان گشته و بر روی دندان های پیشین بالایی را خواهد پوشاند. روشهای جراحی لب | در همین روش، ابتدا فرم و سایز لبی که شما خواستار آن هستید، بر روی لبها سانترال لب دکتر معالج شادابی کشیده می شود. برای پر رنگ سازی لبها می توان از لیفت سانترال لب استفاده کرد. جراحیهای لیفت لب، از پاراگراف لیفت سانترال لب، عملهای سرپایی هستند که طی آن‌ها جراح زیبایی، به جهت بهبود بخشیدن به رخ ، وضعیت و پرتر نشان دادن لبها، برشهایی در حیطه لبها ایجاد میکند. مسافت ی لب بالا تا بینی در زنان می بایست 1 تا 1.5 سانتی متر و به جهت مردان باید 1.3 تا 1.5 سانتی متر باشد. همین نحوه می تواند مسافت بینی اصلی لب را کاهش دهد. مسافت مضاعف لب و بینی در برخی از افراد به طور مادرزادی وجود داشته و در بعضا موردها دیگر اصلی ارتقا سن در اشخاص پدیدار می شود. ولی اساسی ارتقاء سن، این زیبایی رفته رفته کمتر می شود. یا این که اینکه کار زیبایی سانترال قابلیت استفاده برای تمام افراد را دارد، اما به طور قطه برای کلیه قابل استفاده نیست. بیمار می بایست تمام انتظارات خود از عمل لیفت لب را به جهت دکتر توضیح دهد. اشخاصی که درخواست کننده جراحی زیبایی لب هستند، می خواهند که تغییر و تحول مستمر در رخ و حجم لب خویش داشته باشند. چون در همین صورت خیر صرفا زیبایی مورد نظر برای شما حاصل نخواهد شد بلکه ممکن میباشد شما بدون چاره به صرف هزینههای هنگفتی که از جانب جراح و فریم ناچیز تجربه او بر زیبایی شما وارد شده هست متحمل گردید.

ایندکسر