براین اساس لیپوساکشن میتواند از ارتقا وزن شما خودداری نماید و شما مجبور هستید، طریق زندگی نمودن و مقدار کار روزمره خویش را تغییر تحول دهید تا مجدد دچار افزایش وزن نشوید. درصورتیکه سپس از لیپوساکشن ارتقاء وزن پیدا کنید، محل و بافت توزیع چربی شما ممکن است تغییر کند. پوست مبتلا تغییر رنگ مستمر می شود. شایع ترین عارضه آن‌گاه از لیپوساکشن، ناهمواری می باشد که شیوع آن تا 20 درصد گزارش شده است. جهت قلیل کردن خطر خونریزی و هم درد فرد پس از لیپوساکشن، ماده بی حسی را به رخ ترکیبی مهم آدرنالین در رگ شخص تزریق می کنند. در صورتی که داروهایی که می توانند خون را رقیق نمایند بوسیله لیپوساکشن پاها فرد مصرف شود. اما در صورتی که وزن فراوان شود، این نتایج از میان خواهند رفت. در صورتی که مایعات و خون متعددی از بدن شخص تخلیه شود، احتمال دارد به شکل باطن وریدی، مایعات تامین و جایگزین شوند. پس از این که ورم برطرف شد، بتدریج و دارای گذشت 6 هفته فرم تن فرد بهبود می یابد. معمولا آن گاه از گذشت یکسری ماه، پوست سفت و محکم می شود ولی ممکن هست پوست عده ای همچنان شل باقی بماند. اسکار ریز زخم و نیز تولید آلرژی در اطراف منطقه ای که برش داده شده میباشد و کانولا وارد شده است، رخ می دهد. بیقاعدگی در ظواهر پوست؛ درصورتیکه خواص ارتجاعی پوست ضعیف باشد، جراحت به شیوه غیرمعمولی بهبود یابد یا برداشتن چربی یکسان نباشد، ممکن است پوست ظاهری چروکیده پیدا کند یا برجستگیها و فرورفتگیهایی روی آن ساخت شود. در حیطه زیر درمان، تراز پوست ناهموار می شود. برش کوچکی بر روی ناحیه پایین معالجه ایجاد می شود و به وسیله همین برش، در باطن توده های چربی انباشته، لوله ساکشنی که دارای نوک تیزی می باشد قرار می دهند تا به یاری نوک لوله، سلول های چربی جارو شوند. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد لیپوساکشن نت برگ بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر