هفتم اسفندماه سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع رو به تمامی وکلای حق و عدالت تبریک میگویم. هاشمی در ماههای اخیر زندان خویش به واسطه بر هم زدن نظم زندان اوین در حین گذراندن بازه زمانی محکومیتش اهمیت پرونده قضایی جدیدی روبرو شد. چرا در مسائل قضایی و حقوقی به کمک نماینده قانونی احتیاج پیدا می کنیم؟ سوابق تحصیلی ایشان لیسانس حقوق قضایی از دانش کده تهران، فوق لیسانس دستمزد جزا و چگالی شناسی، همچنین کارشناسی ارشد دستمزد خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی میباشد. امتحان که پایین محاسبه کانون وکلا طراحی می شود به شکل کتبی در سراسر ایران برگزار می شود و از مهم بسیاری برخوردار وکیل یاب کرج است. گزینه فوق، گوشه ای رضایت صدها کاربری است که روزمره به وکلای آنلاین و تلفنی ما مراجعه می کنند و مهم دست مالامال از پیش ما می روند. با گفتاری خوب باشد تا براحتی بتواند از موکل خود دفاع کند. دارای وجود این هر چند توسل به این روش ها اهمیت استفاده بجا و مطلوب و اهمیت پیروی از ضابطه دولتی گهگاه موجب تسهیل امور برای افراد می گردد، متأسفانه در اکثری از موارد سوء استفاده هایی نیز از آن به وسیله افراد سودجو و مجال طلب شده است و همین تیم در توجیه اعمال خود به فراخور نفع و منفعت خویش گاه فعالیت خویش را وکالت صرف و گاه وکالت در منزلت بیع و انتقال و گاه ترکیبی از همین دو می داند و به دفاع از خود می پردازند. بعضی کشورهای دیگر عربی هم مثل این حکم را در ضابطه دولتی خود پذیرفته اند که ازجمله آن ها میتوان به سوریه (ماده 674)، لیبی (ماده 708)، عراق (ماده 939) و لبنان (مواد 718 و 782) اشاره نمود. بهمن کشاورز به عنوان یک چهره محتاط دارای اسمو رسم بود. بهمن کشاورز وکیل دادگستری و حقوقدان اهل ایران در سال 1323 به عالم آمد. همینطور در سال 1385 به سمت سر کردگی کانون وکلای مرکز منصوب شد. کشاورز در دو عصر سر گروهی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور‌ایران را بر عهده داشت. عبدالصمد خرمشاهی متولد 1328 قزوین، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان و فعال دستمزد بشر و یک وکیل خوب در تهران است. همانطور که به جهت درمان بیماری خاصی به دکتر معالج مراجعه می شود، برای حل اختلافات به نحوه ضابطه هم باید به یک حقوقدان مراجعه کرد. همینطور نماینده قانونی فردی مهناز افشار نیز می باشد. این حقوق و دستمزد و تعاهدات ساخت شده می تواند مطالباتی را به جهت طرفین تولید نماید. در بخش اعظم مرز و بوم ها وکلا در حیطه خاصی آموزش هایی می بینند و در غایت به تیتر نماینده قانونی کارشناس در همین حوزه اقدام به عمل خواهد کرد. متاسفانه در 3 اردیبهشت سال98 آقای کشاورز به استدلال ایست قلبی در بیمارستان مهراد تهران وکیل یوسفی کرج درگذشت. دوسال پیش به یه نماینده قانونی مراجعه کردم که متاسفانه دادخواست غلط مطرح کرد و من دو سال عقب انداخت.

ایندکسر