و همگی ی تفاوت های زندگی من را ایجاد کرده است. در اینبخش گروه اي بی نظیر از عکس و متن انگیزشی را جمع آوری کرده ایم. خطر بزرگی که کلیه ما را تهدید میکند همین وجود ندارد که اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه اهدافمان را دوچندان زیر انتخاب کنیم و به حد خویش برسیم. ولی می توانید همیشه یک پاراگراف را همپا داشته باشید تا در مواقعی که احساس می نمایید به انرژی و انگیزه نیاز دارید، آن را بخوانید. همینطور شما میتوانید دارای تلفن همراه صدای خودتان را ضبط کنید و همین جملات انگیزشی و الهام بخش را حیاتی صدای بلند بخوانید. زمان مطالعه یا درس قرائت همین جملات نوشته شده بر روی بوک برند گوشه مکتوب قرار می گیرد و شما اصلی هربار دقت به انها انگیزه می گیرید. شبیه چه چیزی به لحاظ می رسد؟ مدام کار تا هنگامی که انجام شود غیرممکن به نظر می رسد. برای مثال هنگامی که به شخصی توصیه می‌گردد کلیدی جملات انگیزشی را فراموش نکند و نسبت به به کار گیری از آن‌ها در طی فعالیتهای متعدد روزمره بیتفاوت نباشد، همین فرد به صورت کاملا غیراجباری و مانند وظیفهای شبیه وظایف دیگر به آن پرداخته و پس از تکرار تعدادی جملهی کوتاه به سراغ کارها دیگر میرود. اما برای بغضی افراد همین تکرار رسالت خود را از دست می‌دهد و نظیر یک تکلیف ناخواسته به آن مینگرند. انسانی کـه امید و آرزویش از حدود زندگانی فردی بالاتر رفته باشد مثل انسانی کـه آرزوهایش محدود باشد در دسترس ترس نیست. ولی شما باید همین نکته را بدانید که انگیزه، بحثی نمیباشد که به این راحتی ها بتوان از آن رد شد و مهم تعدادی نکته مختصر، آن را به طور تمام مدیریت کرد. اجازه ندهید آن سختیها زندگی شما را خراب کنند. هنگامی چیزی را از دست میدهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید. منتظر نمانید علاقه شـما را پیدا کند. مردان شجاع مجال می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند. در هر روزگار و موقعیتی که احساس کردید نیاز به انرژی و انگیزه دارید به اندازه هست جمله ای که خیلی به شما انگیزه می دهد و جملات مثبت به جهت پیروزی را تکرار کنید، به این آسانی مالامال از انرژی می شوید. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد متن انگیزشی عاشقانه بلند لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر