۵۰ میلی لیتر محلول روشن هیدرواکسید باریم را در یک استوانه شیشه ای بریزید و یک لیتر گاز اکسیژن مورد امتحان را از آن عبور دهید. در این مرحله می خواهیم نیتروژن مایع را برروی قطب های آهن ربا بریزیم و خوی نیتروژن مایع را بازدید کنیم.معمولا نیتروژن مایع را در فلاسک های شیشه ای عایق دار به نام گوشه و کنار عایق حرارتی مهم دو جداره قرار می دهند.نیتروژن مایع نمی تواند به قطب های آهن ربا بچسبد. دو عدد استوانه شیشه ای ته صاف مطابق اصلی صورت پایین دارای ابعادی که ۵۰ میلی لیتر مایع در آن تا ارتفاع ۱۲ تا ۱۴ سانتیمتر برسد. همین استوانه باید اهمیت یک لوله اخذ کننده اساسی قطر داخلی ۱ میلیمتر باشد که از طول ۲ میلی متری ته استوانه به آن متصل می شود. پنتا اکسید ید را در ستون هایی به ارتفاع پنج سانتی متر در داخل لوله U4 قرار بدهید به طوریکه که در فواصل فی مابین آن پشم شیشه به ارتفاع ۱ سانتی متر قرار بگیرد. اما در صورتی که در کنار مواد آتش زا قرار بگیرد از آن جهت که یکی از مواد اهمیت به جهت شعله های آتش وجود اکسیژن هست می تواند بسیار خطرناک باشد و مانع از مهار آتش شود. مانند: تخت، تشک یا دیوار، چرا که کمپرسور باید هوای ضروری را داشته باشد تا بتواند آن را به داخل دستگاه انتقال بدهد در غیر همین رخ دستگاه به صدق فعالیت نمی کند و نمی تواند اکسیژن آیتم نیاز را انتقال بدهد. به گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در نامهای به سازمان توسعه تجارت، کلیدی اشاره به تصمیم هیئت وزیران در اردیبهشت امسال مبنی بر تفویض اختیار اعمال ممنوعیت یا این که حصر صادرات اقلام کرونا جهت تامین نیاز مرکز ها درمانی، خواهش کرده که به جهت دوری از رغبت تولیدکنندگان به ایجاد گازهای یاد شده به جای اکسیژن و بداظهاری احتمالی، صادرات گاز نیتروژن (ازت) و آرگون تا اطلاع ثانوی ممنوع شود. به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از ارتباط ها عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، جواد خزاعی اظهار کرد: یک واحد ایجاد اکسیژن مایع در جاده فریمان به مشهد حیاتی کارگزاری ماشینآلات، از شروع هفته آتی برای ایجاد اکسیژن مایع وارد مدار ساخت میشود. اکسیژن مایع جایگزین سیلندرهای اکسیژن گازی برای تأمین مطمئن و پایدارتر به بیمارستان ها عرضه شد. بعضا از همین فروشندگان هم به جهت عضویت در اتحادیه خواهش دادهاند. توجه: از روش های دستگاهی دیگر نظیر کروماتوگرافی گازی نیز می توان برای انجام همین آزمون استفاده نمود، مشروط بر همین که صحه گذاری های واجب درباره اعتنا و صحت میزان گیری انجام گرفته باشد. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ارسال اکسیژن مایع به عراق بدست آورید به سایت ما اکسیژن مایع نحوه تهیه مراجعه کنید.

ایندکسر