چون همین سطح رشد اغلب حساس تقاضای زیاد K در زمان کاهش کار ریشه و جذب مواد مغذی همپا است. نیترات پتاسیم در اکثری از کار های انسانی نظیر صنعت، کشاورزی، خوراک و غیره پتاسیم نیترات در شیمی استفاده می شود. تعداد زيادي از نمك هاي پتاسيم بسيار اساسی هستند و شامل برميد، كربنات، كلرات، كلريد، كرومات، سينيد، دي كرومات، هيدروكسيد، يديد، نيترات و سولفات پتاسيم مي باشند. همین عنصر در کنار فسفر برای رویش گیاهان دوچندان با است. برای تنظیم همین ماده یک شیوه اسان وجود دارااست و ان طرز از فضولات کبوتر است. به کار گیری بیشتر همین ماده در کود، از دربین بردن کنده درختان، نیروی محرک راکت و وسایل آتش بازی است. • پتاسیم و نیتروژن در نیترات پتاسیم یافت می شود، بدین ترتیب در ساخت کودها به کار گیری می شود. سیلویت یکی از تشکیل دهنده های اساسی پتاسیم نیترات چه جایی گیر میاد می باشد . • برای خاک های فقیر از نظر پتاسیم و گیاهانی که کلر را تحمل نمی کنند (سیب زمینی، انگور، تنباکو) اثر گذار است. • از نیترات پتاسیم به جهت تولید مواد منفجره و ترقه استعمال می شود. محلول را از طریق فیلتر قهوه فیلتر کنید تا مواد حل نشده از بین برود. به رنگ سفید یکدست یا گاهی سپید تا خاکستری کثیف است. • در بسته بندی های کلیدی ظرفیت 1 تا 50 کیلوگرم فروخته می شود. درباره همین ماده شیمیایی واجب به ذکر هست در تقسیم بندی جزو سطر معرف ها طبقه بندی شده است. پتاسیم نیترات یک ماده کریستالی و سفید رنگ حساس فرمول شیمیایی KNO3 میباشد. نمودار بالا ساختار کریستالی نیترات پتاسیم (فرمول شیمیایی – KNO 3 ) را نشان می دهد. شما عزیزان می توانید پرسش ها خود را پیرامون موجودی جنس و قیمت روز پتاسیم نیترات و همینطور روش استعلام اصالت جنس و خرید مواد شیمیایی مهم کارشناسان ما درمیان بگذارید.

ایندکسر