مقامات بهداشتی آمریكا با بازبینی واكسن Pfizer COVID-19 ، اولین بررسی دقیق درباره ایمنی و اثربخشی این واكسن را ارائه می دهند


مقامات بهداشتی آمریكا با بازبینی واكسن Pfizer COVID-19 ، اولین بررسی دقیق درباره ایمنی و اثربخشی این واكسن را ارائه می دهند


منبع: dandan-khabar.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*