انجمن استاندارد کانادا (CSA) نیز مجموعه های مشابهی را به مراد مقاوم سازی ساختمان های بتنی بنا کردن نموده است. به امداد برگه های FRP می اقتدار تیرها را از نظر برشی و خمشی تقویت کرد و خیز آن ها را در دست گرفتن کرد و در برابر بارهای لرزه ای مثل ز‌لزله مقاوم تر نمود. استعمال از سیستم مقاوم سازی دیوار برشی کلیدی FRP ضمن ارتقا مقاومت خمشی و برشی، باعث توزیع تنش در تمام برگه به جای تمرکز در یک نقطه مختص میشود. که در ادامه به تفسیر تام این مواد تقویتی میپردازیم. همین مطلب مفصل در ورقه “ مقاوم سازی ساختمان” توضیح مقاوم سازی سازه های بتنی اصلی frp در برابر زلزله داده شده است. در مقاوم سازی بناهای فرسوده هزینه تخریب که شامل هزینه مستخدم ها و استفاده از ابزار آلات مخصوص و غیره می شود. به همین استدلال از frp به عنوان یک طریق تقویت کننده خوب خارجی به جهت تیرها به کارگیری می شود. تحقیقات شکل گرفته بیانگر این موضوع هست که مقاومت برشی تیرهای مقاوم سازی شده اهمیت پلیمرهای مسلح شده اهمیت الیاف کربن (CFRP) زیر بارگذاری لرزه ای شبیه سازی شده در مقایسه حیاتی تیر بتنی مسلح شده بدون مقاوم سازی اساسی پوشش FRP، به میزان ۱۱۴ % ارتقاء پیدا کرده است. همچنین گهگاه به استدلال ارتقاء بارگذاری بر دال و در غایت سوراخ خوردگی دال ها مقاوم سازی رخ می گیرد. از آن جایی که هیچ دو سازه ای مشابه هم نمی باشد همه این طرح ها به صورت اختصاصی به فرد تهیه و تنظیم شده و می تواند به شما در پروژه مقاوم سازیتان امداد کند. به کارگیری از دیوار برشی به تیتر سیستم باربر جانبی سازه ها حالا فراوان متداول است، البته در دیوارهای برشی قدیمی تر به عامل عدم درایت از سیستم بهسازی لرزه ای و نظر آن در طراحی بنا به علاوه ی گذر زمان، قابلیت زخم دیدن ارتقا می یابد. گسیختگی های وصله پوششی در ستون های بتن مسلح زمانی حادثه می افتد که ارتفاع وصله پوشش در ستون به قدری کوتاه باشد که پیوند در زمان زمین‌لرزه شکسته شود. در اینجا اکثر به تحلیل وب وبسایت مقاوم سازی با ورق frp.

ایندکسر