سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی رسالت خویش میداند تا به موکلین این سازمان کمک رساند که مسیر لبریز فراز و نشیب سفر به کانادا را حساس طیب خاطر و آسودگی خیال طی کنند. ذکر این نکته حتمی می باشد که ثابت برخورداری از بضاعت و توان مالی برای زندگی و سفر به کانادا، تنها در بعضی از موقعیت و به جهت بعضی از برنامه های مهاجرتی مورد نیاز است. در بعضا از روشها شما تنها حتمی میباشد هزینه اخذ روادید را پرداخت کنید و در بعضا از آن‌ها سوای داشتن سرمایه بالا، قادر به سفر نیستید. پس از اخذ پاسپورت کانادایی، شما میتوانید در هر جایی که تمایل مهاجرت به کانادا ونکوور داشتید زندگی کنید. کیفیت بالای زندگی در کانادا و مرحله بالای رفاه اجتماعی در همین سرزمین استدلال اهمیت تمایل به مسافرت به کانادا است. همین مورد قضیه به این معنی میباشد که در این کشور مردمی دارای فرهنگهای متعدد در کنار نیز زندگی میکنند. ما حساس بهره گیری از تجربه هزاران پرونده برنده خویش در بیش از دو ده سال گذشته ،با افتخار از سطح تصمیم گیری تا کسب اقامت دائم و حتی شهروندی کانادا در کنار شما هستیم. در اغلب موارد، مجوزهای کار در این کشور مستضعف این است که کارفرما حیث بازار عمل را از بخش منابع انسانی و گسترش اجتماعی کانادا جویا شود، تا از این مورد قضیه مطمئن گردد که استخدام نیروی عمل خارجی اثر گذاری منفی در بازار فعالیت همین کشور و نیروهای کار کانادایی نمی گذارد. اخذ اقامت کانادا و مسافرت به کانادا از روش تحصیل، عمل و سرمایه گذاری نحوه های کلیدی مهاجرت به این مملکت میباشند البته شیوه های هجرت به مرزوبوم کانادا به همین سه روش محدود مهاجرت به کانادا از شیوه کار نمی شود. هجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا در سال های اخیر عجله اکثری گرفته می باشد . به مسافت وقتی در بین دو عصر تحصیلی یا مسافت اخذ نهایی سند تحصیلی تا زمان اقدام برای هجرت گپ تحصیلی Study Gap میگویند. در ادامه حالت سفر به کانادا، هزینههای آن، امتیازبندی و مدارک مورد نیاز اخذ ویزای کانادا را نیز تحلیل میکنیم. شما میتوانید جزییات هزینهها و شرایط سرمایهگذاری در هر استان را در جدولی که در ادامه ارائه خواهیم کرد، بازدید کنید. به این معنا که شعبه ای از بیزینس خود را می توانید در کانادا تاسیس کرده و ویزای عمل دریافت کنید.

ایندکسر