[ad_1]

نهادهای نظارتی انگلیس می گویند افرادی که سابقه واکنش شدید آلرژیک دارند نباید از Cf-POV Pfizer عکس بگیرند

[ad_2]

منبع: dandan-khabar.ir

ایندکسر