نهادهای نظارتی انگلیس می گویند افرادی که سابقه واکنش شدید آلرژیک دارند نباید از Cf-POV Pfizer عکس بگیرندنهادهای نظارتی انگلیس می گویند افرادی که سابقه واکنش شدید آلرژیک دارند نباید از Cf-POV Pfizer عکس بگیرند


منبع: dandan-khabar.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*