آگورافوبیا نوعی ایراد اضطرابی می باشد که شامل خوف از ترافیک جمعیت به دلیل عدم توانایی در فرار و گریز نمودن در موقعیت خاص و یا این که احساس شرمساری در رخ رخ دادن یک رخداد است که می تواند علائمی نظیر تجربه حملات وحشت داشته باشد. همین اشخاص ممکن هست در زمان مواجهه مهم محیطهای لبریز ترافیک علامت ها اضطراب یا مشکلات شدید جسمی نظیر موقعیت تهوع یا این که میگرن شدید را تجربه کنند. علامت ها خوف از محیطهای نامرتب می تواند تا حدی شدید باشد که شخص خویش را در خانه زندانی کند و تمام مدت در منزل بماند. تکنیکهای ریلکسیشن یا همان تنفس عمیق به فرد دچار به نقص‌ آگورافوبیا کمک می نماید که در حین اضطراب و استرس، احساسات خویش را کنترل نماید تا در گیر حمله شدید و ترس و وحشتزدگی نشود. همین فوبیا اکثر زمان ها به اجتناب از برخی از رفتارها منجر میشود که در آن فرد از قرار گرفتن در مکانها و یا این که موقعیتهای که باعث خوف او می شود غربت میکند. قرار گرفتن در این موقعیتها در عمده مواقع یک جواب اضطرابی ایجاد می نماید که در درمقابل خطری که قرار گرفتن در آن حالت تولید میکند به طور کامل غیرمنطقی است. دارو های شیمایی بخصوص دارو های آرامبخش و ضد افسردگی به دلیل ترکیبات شیمیایی که دارا هستند موجب ایجاد احساس وابستگی به دارو در شخص می شوند و در رخ قطع ناگهانی ممکن است اثرات جبران ناپذیری بر تندستی فرد به جای بگذارند. در واقع استرسی که زمان بیرون رفتن در یک شخص ظواهر میشود نوعی آگورافوبیا هست که باعث می گردد فرد از قرار گرفتن در یک حالت مختص دچار ترس و اضطراب شود. هراس از صرفا خارج رفتن و تنها قرار گرفتن در یک وضعیت یگانه یکی از از جنبههای نقص‌ آگورافوبیا است. برای نمونه هنگامی افراد دچار به این خلل تنها بیرون میروند، ترس از گیر افتادن در یک مکان خاص و یا بیپناهی در در مقابل بقیه افراد بر آنها هجوم میآورد. هنگامی این اتفاق میافتد، شخص هنوز واهمه از گیر افتادن در شرایطی را دارااست که فرار و گریز برای آن میتواند سخت باشد و یا سبب خجالت و تحقیر او شود. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت لاویگل چیه.

ایندکسر