وزارت آموزش و پرورش شهر می گوید با افزایش تعداد عفونت ها ، مدارس نیویورک به یادگیری شخصی نزدیک می شوند.وزارت آموزش و پرورش شهر می گوید با افزایش تعداد عفونت ها ، مدارس نیویورک به یادگیری شخصی نزدیک می شوند.


منبع: dandan-khabar.ir

ایندکسر

حتما بخوانید:
چین در حال تهیه توزیع گسترده ای از واکسن های COVID-19 است

دیدگاهتان را بنویسید