وزارت آموزش و پرورش شهر می گوید با افزایش تعداد عفونت ها ، مدارس نیویورک به یادگیری شخصی نزدیک می شوند.وزارت آموزش و پرورش شهر می گوید با افزایش تعداد عفونت ها ، مدارس نیویورک به یادگیری شخصی نزدیک می شوند.


منبع: dandan-khabar.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*