به طور مثال برای پرونده های مالی که حداکثر 10 میلیون تومان باشند مقدار هزینه وکیل 6 درصد این 10 میلیون می باشد ولی در پرونده های مالی که از 10 میلیون تومان شروع و تا 100 میلیون تومان می رسد این مقدار هزینه به 4 درصد و در پرونده های مالی 100 تا 500 میلیون تومان هزینه وکیل به 3 % کمتر وکیل معاضدتی به جهت مهریه پیدا می کند. شما اصلی سپردن وکالت مهریه خود به وکیل مهریه از همین مسائله که حقتان به صحت دریافت می شود، اطمینان حاصل می کنید. دقت داشته باشید که نماینده قانونی می بایست بتواند در پرونده حقوقی شما به بهترین صورت فعالیت نماید، پس در گزینش خویش دقت داشته باشید. درصورتیکه خیلی بی آلایش بخواهیم به تفاوت واژه وکیل تسخیری و وکیل انتخابی اشاره کنیم، باید گفت که هنگامی که شما توانایی مالی دارید می توانید به جهت خویش یک نماینده قانونی مهریه گزینش کنید، البته هنگامی که شما توان مالی نداشته باشید و نتوانید نماینده قانونی متخصص مهریه داشته باشید، از سمت دادگاه به مجانی یک نماینده قانونی تسخیری مهریه به جهت شما قرار داده می شود تا هر دو طرف از حقوق و دستمزد یکسان بهره برده باشند. مطمئنا در خیلی از موردها اسم نماینده قانونی تسخیری برای مهریه به گوش تان خورده هست البته نمی دانید تفاوت وکیل تسخیری مهریه کلیدی نماینده قانونی انتخابی مهریه در چیست؟ البته در پرونده های مالی اکثر از 500 میلیون تومان هزینه نماینده قانونی مهریه به 2 % می رسد ولی جذاب است بدانید که مهم توافق نماینده قانونی و موکل هزینه ها به صورت دیگری حساب شده و طبق ضابطه نیز هیچ مشکلی در آن وجود ندارد، پس نمی توان قیمت مشخصی به جهت همین نوع پرونده ها انتخاب نمود. هزینه نماینده قانونی به جهت اجرا گذاشتن مهریه یک رغم ثابت نمی باشد و به دست اندرکاران متفاوتی وکیل مهریه صوتی بستگی دارد. براساس ضابطه ؛ در مواقعی که مهریه مالی تعیین نشده باشد ( چه در عقد موقت و چه در عقد دائم ) ، مثل دیگر دیونی که در قراردادهای مالی وجود دارد ؛ مرد بایستی نسبت به پرداخت آن اقدامات حتمی را انجام دهد ؛ در همین مواقع زن حق این را دارااست که به دادگاه رفته و مهریه خویش را به اجرا بگذارد . براساس جدید ترین قانون احوال شده مهریه ؛ زن می تواند در عقد موقت که عقدنامه بعنوان یک سند عادی تلقی می شود ، به دادگاه مراجعه کند و مهریه خویش را از همسرش التماس کند. قبل از تصویب ضابطه نو مهریه: پیش از حال و روز رأی وحدت خط مش و حالت طوری بود که مردان بدهکار مهریه تا صادر شدن رأی قطعی دادگاه بایستی در حبس باشد و بعد از صدور رأی میتوانستند درباره اعسار خود در دادگاه مبادرت نمایند. رسیدگی به دادخواست اعسار بدون حبس زوج: قبل از تصویب قانون تازه مهریه، حالت به گونهای بود که مردان بدهکار مهریه تا صدور حکم و رای قطعی دادگاه، بایستی در حبس باشند و سپس از صادر شدن رای دادگاه، می توانستند در آیتم اعسار خویش اقدامات رسمی واجب را انجام دهند، که طبق قانون جدید این رویه حذف شد و مردان بدهکار مهریه ای که مدعی اعسار هستند، می تواند دادخواست رسیدگی به موقعیت اعسار خود را همزمان حیاتی رسیدگی دادگاه به دادخواست مطالبه مهریه، به جریان بیندازند، فارغ از این که حکم حبس به جهت آنان صادر شود.

ایندکسر