در روش جیوهای محلول هیدروکسید پتاسیم دارای خلوصی در حد 45 تا 50 % و در روش غشایی، محلولی با خلوص۳۰ % ایجاد میشود. پتاسیم هیدروکسید کلیدی CO2 واکنش داده و پتاسیم کربنات را تشکیل میدهد. پتاسیم یکی از از فراوانترین عنصرها زمین هست که 2/2٪ از پوسته آن را تشکیل میدهد. پتاسیم هیدروکسید یا کاستیک پتاس یا این که پتاس سوزآور یکی از از مواد شیمیایی دارای اسمو رسم و یک باز کار کشته میباشد که کاربردهای فراوانی در صنعت های متفاوت دارد. از پتاسیم هیدروکسید و هیدروکسید سدیم می اقتدار به جهت تعدادی از کاربردها در موارد متفاوت به جای یکدیگر به کارگیری کرد، هر چند در صنعت، NaOH به برهان هزینه پایین، ترجیح داده میشود. برای مثال از آن در صنعت های شوینده برای ساخت صابون، در رنگسازی برای تولید رنگ و رزین، در آزمایشگاهها برای خنثیسازی محلولهای شیمیایی، تهیه پ هاش یا حتی به عنوان خشککننده (به استدلال میل ترکیبی بالای پتاسیم هیدروکسید کلیدی آب)، ساخت مواد شیمیایی متفاوت مانند کربنات پتاسیم، سیانید پتاسیم، پرمنگنات پتاسیم و فسفات پتاسیم، در كشاورزي براي تصحیح pH خاکهای اسيدي و همینطور ساخت کود شیمیایی، به تیتر یک کاتالیزور در واکنشهایی نظیر تولید بیودیزل، در باتریسازی، آبکاری، ایجاد علفکش و قارچ کش، در صنعت نفت و گاز، در صنعت های غذایی برای شستشویی میوهها، تولید رنگ کارامل، نوشابه، شکلات، کاکائو و زیتون، در صنعت های آرایشی و بهداشتی برای تولید محصولات تصحیح مو، تولید تراشههای نیمههادی، در شیشه سازی، در صنعت نساجی برای سفید کردن پارچه، تصفیه آب، و بخش اعظمی از کارهای دیگر به کارگیری میکنند. پتاسیم هیدروکساید , به عنوان یک پاک کننده در پروسه تولید برگه کار می کند و همینطور در کشاورزی به عنوان کود صنعتی و قارچ کش از آن به کارگیری می شود . از واکنش هیدروکسید سدیم با پتاسیم ناخالص به دست می آید و به هنگام حل شدن در آب گرما زیادی ساخت می کند. به کار گیری از آن در محصولات تصحیح سبب ساز از دربین رفتن موهای زائد می شود. محلول قلیایی پتاس به حرکت یون ها باطن باتری کمک می کند و باعث می شود باتری های قلیایی از باتری های مناسب ارزش خیس روی-کربن کارایی بیشتری داشته باشد . پتاسیم هیدروکسید برای غذاها به عنوان یک نگهدارنده فعالیت می کند و همینطور , پتاسیم هیدروکسید محلول سبب ضخیم شدن پوست میوه ها و سبزیجات می شود . همین ماده در شکل تماس کلیدی پوست میتواند منجر آسیب جدی به بافت پوست و سوختگی شدید شیمیایی شود و در صورت تماس با چشمها سبب آسیب به دیده و از میان رفتن بصیرت میشود.

ایندکسر