همینطور سیکل های حرارتی درموقع جوشکاری مخصوصاً در بخش ها نزدیک جوش هم بر روی تغییر‌و تحول % عناصر آلیاژی در فازها اثر داراست که عامل آن تبدیل آستنیت به فریت در موقع گرم شدن و تبدیل معکوس در موقع سرد شدن و پدیده دیفوزیون عنصرها آلیاژی در فازهای جامد فوق می باشد. Arcaloy 309L-15 را می قدرت به تیتر اولین لایه فولاد ضد زنگ بر روی کربن یا فولاد اندک آلیاژ به کار گیری کرد. Arcaloy 309L-16 به جهت جوشکاری فولادهای کربنی و اندک آلیاژی به فولادهای ضد زنگ استفاده می شود. واضح است از آنجایی که موادتشکیل دهنده آلیاژی سبب ایجاد خاصیت ورق استیل و مقاوم به حرارت می گردند، کاهش یا این که از در بین رفتن آن ها به هیچ وجه مطلوب نبوده و بایستی از آن دوری نمود. به جهت جوشکاری فولاد قابل انعطاف مقاوم در برابر خوردگی. این پدیده سبب کمتر مقاومت به خوردگی ورق استیل در مرز دانه ها و آلرژی آن به خوردگی فی مابین دانه ای بر اثر مواد شیمیایی خاصی می گردد. این نحوه مخصوصاً در مواقعی که هم زمان با یک فیکسچر از رو هم مهار شود، به خوبی مانع از تابیدگی ورق استیل های رشته رشته هم می گردد. از طرف دیگر سرعت ذیل سرد شدن، دمای فی مابین پاسی و یا این که گرمای ورودی بالا سبب ساز تولید فازهای ترد در حدود 475 درجه می‌شود که باید این عوامل نیز در حیث گرفته شود. مطابق بررسیهای به فعالیت آمده در جوشکاری آلیاژهای سوپردوپلکس مهم نیتروژن زیاد، کاهش نیتروژن حدود 0.01 الی 0.05% حتی دارای استفاده از ۵ درصد نیتروژن در گاز پشت بند نیز بازدید گردیده است. اصلی همین الکــترود در همه حالت ها می قدرت جوشـکاری کرد ولی مناسب ترین آن جوشکاری در وضعیت تخت و بصورت لب به لب وگوشه ای است الکترود به جهت جوشکاری استیل . در ادامه به یکسری از همین نکات اشاره می گردد. از لحاظ این کدها عیوب به دو نوع حیاتی و غیر حیاتی تقسیم می شوند. مخلوط شیمایی این الکترود مشابه E 308بوده وفقط در میزان مولیبدن آن مقداری بخش اعظم از E308 میباشد و حداکثر به ۰.۰۴% می برسد . در این مورد باید گفت که چنانچه چه جذب نیتروژن در جوش مقدار فریت آزاد آن را اندک می نماید که ممکن می باشد در اینجا اثر گذار به حیث آید، اما وجود نیتروژن (و کربن و اکسیژن و ناخالصی ها) خویش منجر کمتر چقرمگی می گردد. الف-در طریق های جوشکاری ورق استیل حساس گاز نگهدارنده در صورتی که دبی گاز حفظ کننده کم بوده و یا این که گاز ناخالص باشد، موادسازنده آلیاژی فلز جوش و مجاوران اکسید گردیده و جوش وضعیت متخلخل و اسفنجی پیدا می نماید. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد الکترود استیل بهلر بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر