نیز در راستا ی تولید اشکال پلنیوم باکس و نیز گونه های باکسها و تبدیلهای دیگر، در حالا عمل و ارایه سرویس ها میباشد. معمولا پلنیوم ها به رخ تکه های یک متری در طول خط گزینه لحاظ به جهت نصب دریچه خطی در کنار هم قرار می گیرند و روزنه تا ارتفاع قابل تولید به شکل یکپارچه روی آن ها نصب می گردد. ارتفاع و تعداد روزنه های خروجی این پلنیوم ها نیز وابسته به محیط مورد به کار گیری شما می تواند تغییر تحول کند. جهت تهیه میزان هوای محل ورود یا خروجی از روزنه اسلوت می قدرت پشت روزنه اسلوت، دمپر تهیه هوا تعبیه نمود که جنس این دمپر از گونه آلومینیوم آکسترود شده می باشد. پلنیوم باکس رابط بین روزنه ها و شبکه ها هست و برخلاف شبکه ثابت،توسط لوله انعطاف پذیر قابل جابجایی می باشد و مهم توجه به نوع طراحی آن می قدرت هوا را بصورت لایه ای و آهسته توزیع نمود. سازه بر بعد ها اتاق و ارتفاع مسیر به همپا انداز، تعداد و جور روزنه هوا مصرفی می بایست از پلنیوم باکس خاصی به کارگیری کرد. دریچه های اسلوت در اغلب موردها به همپا یک پلنیوم باکس در پانل های سقف کاذب نصب می گردند. 3-امکانِ تولید در انواعِ سایز و ابعادِ متنوع ،با درنظرگرفتنِ شرایطِ سقفِ کاذب. پلنیوم باکس ها غالبا در ارتفاع بالا حیاتی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت روزنه های خطی کارگزاشتن می شوند. جهت انتقال هوا بوسیله روزنه خطی یا دریچه های حساس طول بلند از پلنیوم باکس استعمال می شود. جهت هوارسانی در سقفِ فضاهایی مانند لابی های ساختمانهای مسکونی، لابی و سالنهای ساختمانهای اداری، تجاری،پاساژها و هتلها، دریچه ها بصورت دکوراتیو(اسلوت و خطی)، طراحی و اجرا می گردد، لذا اهمیت توجه به این که لاینِ اهمیت کانالِ هوا از سقف کاذب عبور می کند، جهت رسیدنِ هوای کانالِ اهمیت به دریچه ها از قطعه ی حجمیکی بنامِ پلنیوم باکس به کارگیری می شود. از آنجائیکه خط اساسی کانال هوا از درون سقف کاذب عبور می کند، به خواسته رساندن هوای شبکه مهم به دریچه ها از قطعه ای به اسم پلنیوم باکس به کارگیری ابعاد پلنیوم باکس می گردد. استعمال از پلنیوم باکس به مراد ایجاد اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در طول، امری اضطراری و حتمی نصب پلنیوم باکس است. به منظور اختلاط بهتر هوای پشت روزنه های خطی ، اسلوت و قوسی اضطراری می باشد تا پلنوم باکس در پشت هر دریچه نصب شود. در همین بخش از نوشته شناخت دارای پلنیوم باکس و کاربردهای آن در معماری ساختمان به سوالات شما جواب خوا‌هیم داد.

ایندکسر