پلنیوم باکس ها به طور معمول در ارتفاع بالا اهمیت محل ورود های گرد به فواصل حداکثر ۱/۲ متر پشت دریچه های خطی نصب می شوند. برای پرهیز از هرگونه نشت هوا و افت فشار و دوری از تبادل دمایی ما در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین دوری از تکثیر صدای هوای شناور در داخل پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی آن ها از عایق الاستومری به کار گیری میشود. جهت جلوگیری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و جلوگیری از تبادل دمایی فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنه پلنیوم باکس و همچنین جلوگیری از تکثیر صدای هوای شناور درون این جعبه ، در بدنه داخلی یا این که خارجی آن از عایق الاستومری استعمال می شود . جهت خودداری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و خودداری از تبادل دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از نشر صدای هوای شناور در باطن پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی آن از عایق الاستومری استعمال میشود. برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و دما، باطن باکس اصلی الاستومریک عایق بندی می شود. از آنجا که دریچه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در طول های بالا کارمی شوند و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در ارتفاع بالای روزنه وجود ندارد .استفاده از پلنیوم باکس به خواسته تولید اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا درطول، امری لازم و اهمیت است. از آنجا که روزنه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در ارتفاع های بالا عمل می شوند و قابلیت هوادهی یکنواخت در طول بالای دریچه وجود ندارد به کار گیری از پلنیوم باکس به منظور ایجاد اختلاط به اندازه هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع ، امری اضطراری و پلنیوم باکس قیمت ضروریست . جهت انتقال هوا به روزنه هایی مهم طول بلند از پلنیوم باکس به کارگیری می شود ,پلنیوم باکس نوعی باکس اختلاط هوا بوده که در آن می اقتدار حساس دقت نوع طراحی آن هوا را به رخ به طور کامل لایه ای و آهسته توزیع نمود نکته قابل ذکر در پلنیوم باکس های جمهوری اسلامی ایران هوا گستر انتخاب آن از بهترین متریال آهن گالوانیزه بوده و امکان عایق صوتی و حرارتی از درون وجود دارد. پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر حیاتی جنس گالوانیزه ساخته می شود.باکس های انتقال هوا اهمیت ضخامت های متعدد ،و از کالا گالوانیزه، استیل و آلومینیوم نیز ساخته می شوند.این باکس ها کاملا سفارشی می باشند و بعد ها آنبه نسبت طول و عرض محل مورد نظر متعدد هستند.برای جلو گیری از اتلاف انرژی و تغییر دما ، داخل باکس حیاتی عایق الاستومریک ، عایق می شود .به برهان قیمت بالای عایق الاستومریک ، امکان به کارگیری از فوم نیز میسر می باشد.بررای انتقال هوا از دستگاه به پلنیوم از لوله های فلکسیبل استفاده می شود.

ایندکسر