پلیس آلمان در اعتراض به محدودیت های ویروس کرونا ، با شلیک آب به سمت جمعیت در برلینپلیس آلمان در اعتراض به محدودیت های ویروس کرونا ، با شلیک آب به سمت جمعیت در برلین


منبع: dandan-khabar.ir

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*