همینطور pH بر شیمی تراز و توشه سطحی هم اثر دارد. هر چه IODINE NUMBER کربنی بالاتر باشد منافذ بیشتر و تراز تماس بیشتری را به جهت جذب گازها و سایر ناخالصی ها دارد. میکروتخلخلها یا این که ریزمنفذها عموما بخش با مرحله ویژه داخلی را تشکیل میدهند؛ درحالی که ماکروتخلخلها و مزوتخلخلها عمدتا به عنوان شاهراه ذرات کربن محسوب میگردند و از لحاظ سینتیکی حساس هستند. همین طرز عمده به جهت مواردی هست که مواد نخستین آن چوب و یا این که زغال سنگ نارس(Peat) می باشد. فعال سازی شیمیایی: ماده کربن کلیدی برخی مواد شیمیایی آغشته می شود، این ماده شیمیایی طبق معمول اسید یا یک نمک (اسید فسفریک، هیدروکسید پتاسیم، هیدروکسید سدیم، کلرید کلسیم، کلرید روی) است. در موردها مضاعف نادر کربن فعال موجب انسداد یا این که رخنه در روده می شود. البته استعمال بیش از حد از جادوی سیاه میتواند موجب بی آبی پوست شما شود. درصورتیکه برای درمان مسمومیت یا این که مصرف بیش از حد استفاده شود کربن فعال می تواند ایمن باشد. کربن فعال دانه ای هم به شکل واحد تماسی جداگانه و یا این که بعنوان یک بستر در ترکیب اصلی صافی شنی و آنتراسیت به کار می رود. اهمیت دقت به همین که کربن تتراکلرید ماده ای سمی است و پرسرعت به بخار تبدیل میشود؛ اندازهگیری کار کربن تتراکلرید اهمیت است. این کربن به استدلال هدرفت دوچندان ناچیز در فرایندهای هوادهی، بک واش و احیا، مرود اعتنا خریداران قرار گرفته است. البته اضطراری میباشد نگهداری های بهداشتی اعمال شود . ولی قبل از مصرف حتماً کلیدی دکتر خویش مشورت کنید. دلایل جانبی جدی تر اما معدود کند شدن یا انسداد روده، نارسایی ریه، اندک آبی تن می باشد. عوارض جانبی کربن فعال شامل یبوست و مدفوع سیاه است. در اینجا عمده به باز‌نگری وب سایت قیمت کربن فعال شده.

ایندکسر